Zuidhavenpoort

Stoere stadspoorten beschermen de toegang tot de haven. Wie het middeleeuwse Zierikzee per schip naderde, moet wel onder de indruk zijn gekomen van de verdedigingswerken van de stad. De grachten, muren en poorten maakten Zierikzee tot een hechte vesting. Nog steeds heeft Zierikzee dat karakter, hoewel de muren en een deel van de poorten zijn verdwenen. Niet ten onrechte wordt Zierikzee een stad als een kasteel genoemd. De beide havenpoorten dateren in oorsprong uit de 14de eeuw. Ze werden later uitgebreid, verbouwd en verfraaid. Drie zware belegeringen moest de stad in het begin van de 14de eeuw doorstaan. Om nieuwe vijanden te kunnen weerstaan, werd de stadsverdediging vernieuwd. Daarvan waren onder meer deze twee poorten het resultaat.

 

DE ZUIDHAVENPOORT

De meest imposante van de twee is de Zuidhavenpoort. Het is een variant op de Nobelpoort, maar veel soberder uitgevoerd. Het gebouw telt drie verdiepingen, die bereikbaar zijn via een tegen het gebouw geplaatst traptorentje. De poort is opgetrokken van grote Zeeuwse moppen. Aan de noord- en zuidzijde zijn figuren te zien. De metselaars maakten daarvoor gebruik met bakstenen met groene geglazuurde koppen. Ook aan de Nobelpoort zijn zulke figuren te ontdekken. De natuurstenen onderdelen zijn van Doornikse steen. Op de hoeken is witte Brabantse steen aangebracht. Aanvankelijk heeft de poort een open weegang gehad. Zo’n weergang had een borstwering waarachter de verdedigers hun posities konden innemen. Dankzij de vier uitgebouwde hoektorentjes konden de verdedigers vlak langs de poortmuren kijken en desnoods schieten. Aanvankelijk had de poort een tentdak. Bij een verbouwing circa 1500 werd de weergang overdekt en kregen de torentjes achtkantige (aan de stadszijde) en zeskantige (aan de landzijde) spitsen.

 

 

TORENTJE

In 1772 werd de poort verfraaid met een open zeskantig torentje met daarop de windvaan Triton. In de periode 1960-1970 werd het havenpoortencomplex gerestaureerd. In dat kader werd in het torentje in 1964 het oude stadhuiscarillon opgehangen. De klokken werden in 1550-1554 gegoten door Peter van den Gheijn uit Mechelen. Het is trouwens het oudste carillon van ons land. Op het halve en hele uur worden vrolijke klanken uitgestrooid over de hoofden van de inwoners en van vooral de watersporters.

 

STADSMUUR

Aan beide zijden van de poort zijn delen van de oude stadsmuur te vinden. Die aan de zijde van de Oude Haven (foto) werd vermoedelijk aan het eind van de 15de eeuw gebouwd en heeft een weergang, afgesloten door een fraai torentje. De buitenzijde is voorzien van Brabantse natuursteen, die veel harder is dan baksteen en daardoor  beter bestand  tegen aanvallen van buitenaf. Zo’n muur met torentje heeft ook aan de andere kant van de haventoegang gestaan. In de nog bestaande muur zijn de gaten te zien voor het geschut. Ze bevinden zich in een oplopende lijn. Oorspronkelijk moet de straat veel steiler zijn geweest. Het geschut werd op rijdende onderstellen geplaatst. De doorgang naar de haven werd aanvankelijk afgesloten door een stenen brug, die werd vervangen door twee halve draaibruggen, met deaartussen een opklapbaar gedeelte. Nog later werd de huidige ophaalbrug gebouwd.

 

WATERSNOODRAMP

Bij de Zuidhavenpoort staat een beeld van Ad Braat. Het is een moeder, met achter zich haar kind verscholen. Eronder de sobere tekst: “Beproefd, maar niet gebroken.”. Het herinnert aan de watersnoodramp van 1953. Schouwen-Duiveland was het zwaarst getroffen eiland: 531 mensen verloren het leven. Het verdriet en de emoties vinden hun vertaling in dit beeld. Voor de Zuidhavenpoort ligt sinds 1980 een dubbele ophaalbrug. De voorganger ervan was een klapbrug van ijzer die in 1927 werd gebouwd. Het gemeentebestuur aarzelde niet om fors in eigen zak te tasten om deze brug, die helemaal past bij de poort, te verwezelijken.

 

PARANORMAAL ONDERZOEK

Op zaterdag 14 april 2013 heeft het team van Paranormal Activities onderzoek gedaan in de Zuidhavenpoort. 

Tijdens dit onderzoek wat in de nachtelijke uren plaatsvond zijn 3 duidelijke orbs (lichtbronnen/-cirkels) op foto vastgelegd. Orbs kunnen eniteiten zijn, geesten/zielen die hun aanwezigheid niet kenbaar maken, maar toch op een foto worden vastgelegd. Buiten deze drie orbs werd ook een foto gemaakt met een zeer mooie verschijning van het gezicht van een manspersoon.

 

Op Electronic Voice Phenomena (EVP) werden drie duidelijke stemmen vastgelegd.

 

Meer informatie m.b.t dit onderzoek is te vinden op: www.paranormalactivities.nl/onderzoekzuidhavenpoort

De resultaten: www.paranormalactivities.nl/resultatenzuidhavenpoort