Noordhavenpoort

Stoere stadspoorten beschermen de toegang tot de haven. Wie het middeleeuwse Zierikzee per schip naderde, moet wel onder de indruk zijn gekomen van de verdedigingswerken van de stad. De grachten, muren en poorten maakten Zierikzee tot een hechte vesting. Nog steeds heeft Zierikzee dat karakter, hoewel de muren en een deel van de poorten zijn verdwenen. Niet ten onrechte wordt Zierikzee een stad als een kasteel genoemd. De beide havenpoorten dateren in oorsprong uit de 14de eeuw. Ze werden later uitgebreid, verbouwd en verfraaid. Drie zware belegeringen moest de stad in het begin van de 14de eeuw doorstaan. Om nieuwe vijanden te kunnen weerstaan, werd de stadsverdediging vernieuwd. Daarvan waren onder meer deze twee poorten het resultaat.

 

 

 

NOORDHAVENPOORT

Noordhavenpoort grachtzijde Zierikzee-Monumentenstad.nl

De.Noordhavenpoort ziet er heel wat minder stoer uit dan de naastliggende Zuidhavenpoort. Toch ligt het hier voor de hand om aan te nemen dat deze oorspronkelijk een soort vorm zal hebben gehad als de Zuidhavenpoort.

De muren en de fundamenten ervan zijn gedeeltelijk terug te vinden in het westelijk deel van de bestaande poort. In 1492 werd Zierikzee ingenomen door Albrecht van Saksen. Die liet de poort ingrijpend verbouwen om de stad in bedwang te kunnen houden. Bovendien moest een boete van 20.000 gulden worden betaald. Dat komt ervan als je de verliezer bent. Gelukkig werd de verhouding met de landsheer weer beter.

HOEFIJZER

Noodhavenpoort hoefijzer Zierikzee-Monumentenstad.nl

De Noordhavenpoort werd opnieuw verbouwd en kreeg toen grotendeels zijn huidige vorm. Het is een bijzonder verdedigingswerk door zijn vormgeving. Het vormt een bolwerk waarvan het binnenplein wordt omringd door een ombouwing in hoefijzervorm, die van een weergang is voorzien. De poort is aan de buitenzijde tevens waterkering. Alle buitenmuren  werden opgetrokken met witte Gobertanger en Ledesteen. In 1559 kreeg de poort aan de stadszijde de huidige siergevels, opgetrokken met witte Brabantse steen. In stijl zijn ze verwant aan de renaissancegevel van het stadhuis. Hier hadden de muren geen defensieve taak en om die reden zijn ze slechts enkele decimeters dik. Tegen de Noordhavenpoort werd de woning van de stadsfabriek gebouwd. Deze functionaris was belast met de leiding over de openbare werken. Aan de andere kant van de poort is, net zoals bij de Zuidhavenpoort, een deel van de stadsmuur gereconstrueerd. Van binnen en van buiten is goed te zien hoe de stad verdedigd kon worden. Aan de voorzijde van de Noordhavenpoort bevinden zich sleuven waarmee de belagers werden onthaald op gloeiende pek of kokende olie. Door de poort in een flauwe bocht te bouwen, werd de vijand de kans ontnomen om van buitenaf in de stad te kunnen schieten. In de buitenmuren van de poort zijn de gaten te vinden voor de kanonnen en musketten, met daarboven de kijksleuven. Ook bevinden zich in de overdekte weergang werpgaten en kijksleuven. Voor het lozen van de natuurlijke behoeften zijn in de poorten privaten aangebracht. In de Nobelpoort zijn ze te vinden in de naar de stad gekeerde hoeken tussen beide torens en het hoofdgebouw. Vanuit het kleine vertrek

viel het afval van grote hoogte in de gracht. In de Noordhavenpoort zitten de privaten in de muren. Via een vertikaal kanaal hadden deze hun uitmonding onder water in de gracht. Eén van de raadsels in deze poort is dat één van de privaatkokers eindigt in een kanonsgat, waarachter nooit geschut kan zijn geplaatst. Hebben de Zierikzeese schutters op andere wijze willen schieten?! Waarschijnlijk is het niets anders dan Zierikzeese bluf. Hoe meer kanonsgaten, hoe indrukwekkender het leek.

DEGEN MONDRAGON

Op 2 juli 1576 viel Mondragon tijdens het Spaanse beleg Zierikzee binnen. Dit beleg duurde 9 maanden. De ijzeren staaf op de top van de Noordhavenpoort wordt aangewezen als de degen van Mondragon.

PARANORMAAL ONDERZOEK

Noordhavenpoort interieur galerij Zierikzee-Monumentenstad.nl

In de zomer van  2015 heeft het team van Paranormal Activities onderzoek gedaan in de Noordhavenpoort. 

Tijdens dit onderzoek wat ook weer in de nachtelijke uren plaatsvond zijn een aantal duidelijke orbs (lichtbronnen/-cirkels) op foto vastgelegd. Orbs kunnen eniteiten zijn, geesten/zielen die hun aanwezigheid niet kenbaar maken, maar toch op een foto worden vastgelegd. Buiten deze orbs werd ook een foto gemaakt met een zeer mooie verschijning.

Op Electronic Voice Phenomena (EVP) werden stemmen vastgelegd.

 

Meer informatie m.b.t dit onderzoek is te vinden op: www.paranormalactivities.nl/onderzoekNoordhavenpoort

 

De resultaten: www.paranormalactivities.nl/resultatennoordhavenpoort