Dossier: fietsenstalling

Al jaren wordt er nauwelijks onderhoud gepleegd aan de fietsenstalling van het vroegere busstation aan de Grachtweg. Deze troosteloze aanblik was begin 2012 aanleiding voor de stichting Zierikzee-Monumentenstad om aan busbedrijf Connexxion de vraag te stellen of de stalling schoongemaakt, gerepareerd of vernieuwd kon worden. Connexxion zou er mee aan de slag gaan.

 

MONITORING:

 

27-08-2012: Nogmaals de vraag aan Connexxion gesteld wat de voortgang mbt de fietsenstalling is.  In een reactie hierop liet Connexxion ons weten dat de stalling binnenkort weer wordt opgeruimd, maar uiteindelijk helemaal moet verdwijnen. Voor de reizigers komt er een andere oplossing maar daarover is nog niets definitief.

 

02-01-2013: Via twitter wederom aan Connexxion de vraag gesteld; er is inmiddels een jaar verstreken. Geen reactie ontvangen. 

 

15-02-2013: Via twitter wederom aan Connexxion de vraag gesteld. Geen reactie ontvangen.

 

18-02-2013: Via twitter wederom aan Connexxion de vraag gesteld. Geen reactie ontvangen.

 

27-02-2013: Connexxion heeft een grote schoonmaakactie gehouden mbt zwerfafval.

 

12-05-2013: Via twitter wederom aan Connexxion de vraag gesteld of er al iets bekend is wanneer de fietsenstalling wordt opgeknapt.

 

15-05-2013: Via twitter geeft Connexxion aan dat de huur per 31-04-2013 wordt beëindigd en dat ze met de gemeente in gesprek zijn over volgende huurder die fietsenstalling overneemt.

 

18-01-2014: Via twitter aan Connexxion gevraagd naar de stand van zaken. Geen reactie ontvangen.

 

06-05-2014: Artikel in WereldRegio:

“De gemeente neemt de fietsenstalling aan de Grachtweg bij het busstation over van Connexxion. Eind april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het huurcontract van de grond waar de fietsenstalling aan de Grachtweg op is gebouwd over te nemen van ConneXXion. Aanleiding voor dit besluit is de keuze van ConneXXion om het huurcontract met de staat van wie de grond is te beëindigen. De motivatie hiervoor is dat zij het beheer van objecten in de openbare ruimte niet als haar taak ziet. Dit zou betekenen dat de fietsenstalling moet worden gesloopt om zo de grond kaal op te leveren aan de eigenaar de staat. Het college is echter van mening dat de fietsenstalling moet blijven. De fietsenstalling wordt intensief gebruikt en levert een belangrijke aan het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Om ervoor te zorgen dat reizigers nog lang gebruik kunnen blijven maken van deze faciliteiten wordt de fietsenstalling ook gerenoveerd. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op € 13.745 waarna nog jaarlijks een bedrag van € 863,- moet worden voldaan voor de huur van de grond.”

 

27-06-2014: Er wordt een grote schoonmaakactie gehouden in het gebied rondom het busstation (inclusief fietsenstalling). Later is het vernielde plexiglas van de fietsenstalling door de gemeente Schouwen-Duiveland vervangen. Nog steeds is de fietsenstalling te klein voor het aantal fietsen. Fietsen worden her en der gestald en geeft een rommelige aanblik. Dit laatste geldt ook in de binnenstad bij het Havenplein.

 

25-03-2015: WereldRegio meldt: Gemeente werkt aan fietsenstallingsplan voor Zierikzee. De gemeente werkt momenteel aan een plan om het stallen van fietsen in de binnenstad van Zierikzee te verbeteren. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van het CDA. Het CDA zet vraagtekens bij het beboeten van fietsende burgers in de stad, op plaatsen waar dat niet is toegestaan. Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over fietsende inwoners. Ook paarden op de duinovergangen en de recreatiepaarden leveren ergernis op. Het CDA vindt het bekeuren van fietsers ongelukkig omdat beter ingezet kan worden op het trekken van mensen naar de stad. Het college ziet het bekeuren als laatste middel, maar zegt wel te werken aan een fietsenstallingsplan. Wanneer dat er ligt is niet duidelijk.

 

15-09-2015: Wereldregio meldt: Onderzoek overdekte fietsenstalling Zierikzee. Er komt een onderzoek naar een overdekte fietsenstalling voor de binnenstad van Zierikzee. Burgemeester en wethouders hebben dat vandaag besloten. De fietsen leveren al geruime tijd de nodige overlast op. Ze worden kriskras gestald en belemmeren het publiek vaak een vrije doorgang. Waar de stalling moet komen wordt nu onderzocht.

 

23-03-2016: WereldRegio meldt: Nadere studie nodig voor fietsenstalling. De komst van een fietsenstalling in het centrum laat nog wel even op zich wachten. Een overdekte en bewaakte stalling wordt te duur, zo laten burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad weten. Dus wordt er nu gekeken naar een stalling in de open lucht, eventueel overdekt. Maar de vraag is hoe groot de behoefte hieraan is en dat willen b en w onderzoeken. Ook wordt er gekeken naar de sterk in populariteit groeiende elektrische fiets. En wat moet er voor deze fietsen geregeld worden? De oorspronkelijke gedachte dat er voor de zomer nog wat had kunnen komen, lijkt nu verkeken. Hoelang de gemeente nodig heeft om haar onderzoek is doen is niet duidelijk.

 

14-11-2017: E-mail gestuurd aan het College B en W en Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland:

“Het is alweer even geleden (maart 2016) dat u een nadere studie/onderzoek bent gestart naar een stalling voor fietsen in de open lucht eventueel overdekt in het centrum van Zierikzee.
Kunt u ons aangeven wat de stand van zaken is?”

 

10-01-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 14-11-2017 hebben wij u een e-mail gestuurd met de vraag of u kunt aangeven wat de stand van zaken is mbt een nadere studie/onderzoek die u in maart 2016 bent gestart naar een stalling voor fietsen in de open lucht eventueel overdekt in het centrum van Zierikzee. Inmiddels is het 6 weken geleden dat wij u deze e-mail hebben gestuurd en hebben wij van u nog geen antwoord ontvangen. Wilt u ons aangeven wat de stand van zaken is?”

 

02-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Tot op heden hebben wij geen antwoord van u mogen ontvangen. Wilt u ons aangeven wat de stand van zaken is?”

 

02-03-2018: In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij via social media (facebook, twitter en instagram) meerdere malen het navolgende bericht geplaatst:

“Welke politieke partij zet zich de komende 4 jaar wél in voor het fietsenprobleem #Zierikzee? www.Zierikzee-Monumentenstad.nl/dossier-fietsenstalling … #GR2018

Ondanks de raadsleden en politieke partijen onze media volgen, slechts 1 reactie ontvangen:

– SGP: “Wij nemen het mee naar de fractie.”

 

16-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

09-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

05-11-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

TOEZICHT IVM VERNIELINGEN

18-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Al geruime tijd vinden er met name in het weekend (vrijdag- en zaterdagnacht) veel vernielingen plaats door uitgaansjeugd. Diefstal van posters uit abri’s, vernieling van reclamezuilen, het omtrekken van afvalbakken, het in de gracht gooien van afvalbakken en paaltjes, diefstal van fietsen die al dan niet elders worden aangetroffen en vernieling van fietsen.

Graag verzoeken wij u meer toezicht door Jeugdcoaches, controleurs handhaving, politie (en natuurlijk ouders).”

 

(Gemeentelijk zaaknummer: 117382)

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

09-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

27-09-2018: Artikel in de PZC: Voor de derde keer in twee jaar werd de fiets van een eilandbewoonster vernield in de fietsenstalling aan de Grachtweg in Zierikzee.

www.pzc.nl/schouwen-duiveland/al-drie-keer-werd-djenti-s-fiets-vernield-bij-busstation-in-zierikzee-moeder-is-het-zat

 

05-11-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

23-11-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:
“Er is voor u een servicelijn melding gemaakt (nummer 117382) voor de afdeling Handhaving.”

 

artikel geplaatst op 15-05-2014

laatst gewijzigd op 23-11-2018