JOODSE BEGRAAFPLAATS

Synagoge Meelstraatfoto Zierikzee-Monumentenstad.nl

Aan het begin van de 19de eeuw was er al een kleine groep joden woonachtig in Zierikzee. Tegen het einde van de eeuw werden er synagogediensten gehouden in een privé-woning aan de Oude Haven. In 1825 vond de inwijding plaats van de synagoge aan de Meelstraat 55 (zie foto rechts). Dit gebouw werd in 1888 opgeknapt en heeft daarna tot 1920 als synagoge dienst gedaan. Tegenwoordig is het een woonhuis, maar een windvaan op het dak, in de vorm van een leeuw die een davidster vasthoudt, herinnert aan de vorige bestemming.

 

BEGRAAFPLAATS

Naast een kerkbestuur was er in Zierikzee een begrafenisgenootschap. In 1799 werd een joodse begraafplaats gelegen aan de Grachtweg in gebruik genomen. De begraafplaats wordt onderhouden door de plaatselijke overheid en sinds 1947 niet meer in gebruik. Tot 18 mei 2014.

Het was de wens van de in Brouwershaven wonende Amanda Hoogervorst,  lid van de Joodse Gemeente Gemeente Zeeland, om op deze oude Joodse begraafplaats ter aarde besteld te worden. Tijdens een mooie ceremonie werd zij door familie, vrienden, buurtbewoners en leden van de Joodse Gemeente Zeeland naar haar laatste rustplaats gebracht. De aanwezige mannen droegen de traditionele eenvoudige houten kist en legden deze in het graf. Hierna werd het graf dichtgemaakt door de aanwezigen.

JOODSE GEMEENSCHAP

De joden van Zierikzee waren voornamelijk werkzaam in de handel en nijverheid. In de 19de eeuw vestigde de fabrikantenfamilie Salomonson uit Almelo een katoenweverij in Zierikzee en trok daarmee joodse arbeiders naar de plaats. De kinderen van de gemeenteleden kregen godsdienstonderwijs. Door het geringe aantal leerlingen moest de joodse school al in 1860 gesloten worden.

 

Vanaf 1913 werden er door het teruglopen van het aantal gemeenteleden alleen nog op de feestdagen synagogediensten gehouden. De joodse gemeente van Zierikzee werd in 1922 bij die van Middelburg gevoegd.

Gedurende de Duitse bezetting zijn vrijwel alle joodse inwoners van Zierikzee naar Amsterdam overgebracht. Vandaar werden zij naar de kampen in Polen gedeporteerd en daar omgebracht.

 

Dichtbij de begraafplaats, op de hoek van de Grachtweg en de Caustraat, staat een zuil ter nagedachtenis aan de gedeporteerde en vermoorde joodse inwoners van Zierikzee. De begraafplaats aan de Grachtweg werd in 1799 in gebruik genomen.

(tekst Joods Historisch Museum, foto’s Zierikzee-Monumentenstad)

   (foto’s begraafplaats: http://www.devriesprins.nl/zier/ )

 

MEER INFORMATIE:

De Matseiwot

Joods monument

Tweede Wereldoorlog

Verhalen achter de struikelstenen