ZUIDWELLEBRUG

De Zuidwellebrug over de zoute gracht (Zuidwelle). Een brug daterend uit 1783 met 7 bogen. De eerste vaste brug werd gemaakt in 1670; voordien was er een ophaalbrug. De bijbehorende eenvoudig uitgevoerde poort werd, in opdracht van het stadsbestuur, afgebroken in 1842, tegelijk met de bescheiden Westpoort, omdat de Fransen de stadsverdediging wilden moderniseren en het meeste gevaar vanuit zee te verwachten was. Daarom werden de Havenpoorten, de Nobelpoort en ook de Bagijnepoort fors uitgevoerd. Op de plaats van de afge
broken poorten werden aan weerszijden wachthuisjes geplaatst, die door een hekwerk aan elkaar verbonden konden worden. In 1867 werden ook deze voor afbraak verkocht. Eind 1869 volgde de afbraak van de Hoofdpoort. In 1829 en volgende jaren verdwenen de stadsmuren. De Zuidwellebrug werd in 1954 en 1997 gerestaureerd. De Westbrug (hier rechts) met zijn 3 bogen dateert van kort na de Franse tijd en in 1974 aan weerszijden verbreed en vernieuwd, is de schakel tussen het stadscentrum en plan West (Poortambacht). (foto: Zierikzee Monumentenstad)