Zeeuwland na 68 jaar vereniging-af

Zeeuwland verandert van een vereniging in een stichting. De komende maanden wordt met de verenigingsraad gekeken hoe deze raad kan worden omgevormd tot een zelfstandige huurdersorganisatie. De invloed van huurdersorganisaties is, via wetgeving, behoorlijk vergroot. Ze hebben onder meer iets te zeggen over fusies, hebben recht van enquête en huurdersraadpleging en zijn partner bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie. De verenigingsraad daarentegen heeft steeds minder in de pap te brokkelen. Zeeuwland (het oude Beter Wonen) is in 1948 opgericht op initiatief van Zeelandia met als belangrijkste doel het goed huisvesten van de eigen medewerkers. Lees verder. (bron: PZC)
23 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, PZC, Beter Wonen, Zeelandia, Zeeuwland, Zierikzee