ZEELANDBRUG (1963-1965)

 

 

De Zeelandbrug over de Oosterschelde behoort niet tot de Deltawerken. De verbinding werd gebouwd op initiatief van de Provincie Zeeland. De wegen over de nieuwe deltadammen legden Zeeland open voor het verkeer. De Oosterschelde bleef echter een obstakel. De bestaande veerverbinding tussen Zierikzee op Schouwen-Duiveland en Kats op Noord-Beveland kon de verkeersdrukte niet meer aan. En volgens de oorspronkelijke plannen zou de Oosterschelde pas in 1978 worden afgedamd.

 

Om al voor die tijd een ongestoorde noord-zuid-verbinding te hebben besloot de Provincie Zeeland tot de aanleg van een ruim 5 kilometer lange brug tussen Zierikzee en Colijnsplaat. De bouw en exploitatie werd in handen gegeven van de NV Provinciale Zeeuwse Brugmaatschappij. De uitvoering van de bouw werd opgedragen aan de Aannemingscombinatie Oosterschelde.

 

De Oosterscheldebrug, met een totale lengte van 5022 meter, bestaat uit 54 pijlers met daartussen 52 overspanningen van 95 meter en een beweegbaar gedeelte van veertig meter. De bouw vond plaats tussen 1963 en 1965. Op 15 december 1965 werd de brug door Koningin Juliana officieel voor het wegverkeer opengesteld. De brug heette toen nog steeds Oosterscheldebrug. Pas op 13 april 1967 kreeg het de definitieve naam Zeelandbrug. De brug was bij oplevering de langste brug van Europa, en is na de oplevering van de Vasco da Gamabrug (1998) bij Lissabon (Portugal) en de Öresundbrug (2000) tussen Denemarken en Zweden, de op twee na langste.

 

Het geld voor de bouw van de brug had de Provincie Zeeland geleend. Om de lening terug te kunnen betalen moest voor iedere passage bij Colijnsplaat tol betaald worden. Tot 1989 is de tol gebruikt voor de afbetaling. Daarna werd de tol in een onderhouds fonds gestort. Met ingang van 1 januari 1993 werd de brug tolvrij.

 

Voor het verkeer zijn er twee rijstroken en er is een smalle strook voor fietsers. Er is geen vluchtstrook, en er zijn geen uitwijkmogelijkheden bij pech. In 2005 is er trajectcontrole op de Zeelandbrug die de snelheid van voertuigen meet over de gehele afstand over de Zeelandbrug.

 

De Zeelandbrug is een belangrijke schakel in de noord-zuidverbinding Rotterdam- Bruinisse-Zierikzee-Goes.

In 2000 is de Zeelandbrug doorgemeten. Daaruit bleek dat de uit 1965 daterende brug in goede conditie is en voldoet aan alle eisen van het huidige verkeersaanbod. Verbreding van de brug is niet aan de orde. Er is weliswaar sprake van toename van het vrachtverkeer, maar de technische staat is daar goed genoeg voor. Wel moet vanwege het zoute water van de Oosterschelde de coating van de brug voortdurend worden bijgehouden. Van 1 april t/m 8 oktober 2000 vond er een grote renovatie van de brug plaats, waarbij onder andere de stalen leuningen van de rijstroken zijn  vervangen door beton. De brugleuning aan de buitenzijde van het fietspad is toen niet vervangen, waardoor het uitzicht voor de (brom-)fietser in takt bleef. (foto: Zierikzee Monumentenstad)

 

Vanaf 1 juni 2008 wordt de basculebrug van de Zeelandbrug op afstand bediend vanaf het Centraal Bedieningsgebouw in Vlissingen. Daardoor zijn de openingstijden van de brug uitgebreid.

De Zeelandbrug wordt voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen van de week bediend. Hierbij geldt de beperking dat tussen 22.00 uur en 06.00 uur de beroepsvaart via de sluizen te Vlissingen 1ste prioriteit heeft. Op alle dagen tussen 06.00 uur en 23.00 uur gelden er bloktijden.

 

In februari 2013 werden de palen van het remmingswerk onder het beweegbare gedeelte van de Zeelandbrug vervangen. De houten palen waren van vijftig jaar rot en werden daarom vervangen door stalen buispalen. 

 

 

 

 

Zie voor de actuele bloktijden: www.zeeland.nl/kust_water/verbindingen/zeelandbrug/ 

Zie voor geplande stremmingen: www.zeeland.nl/verkeersinfo-en-wegwerkzaamheden/onderhoudswerkzaamheden-zeelandbrug