Wederom wedstrijd van Slavenkas

Ook dit jaar schrijft de Slavenkas Zierikzee weer een prijsvraag uit, waarmee jongeren op Schouwen-Duiveland een zeereis met “De Eendracht” kunnen winnen. De winnaar van deze prijsvraag wordt woensdag 23 mei bekend gemaakt door de burgemeester. Dit gebeurt om 19.00 uur in Grand Café “de WERF”, Vissersdijk 2a te Zierikzee. De Slavenkas Zierikzee wil door middel van verschillende activiteiten de belangstelling voor het maritieme verleden van Zierikzee levend houden. Een van die activiteiten is het uitschrijven van een prijsvraag, waarmee jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar hun maritieme kennis kunnen testen. Iedere jongere die op Schouwen-Duiveland woont of van wie het ouderlijk huis in Schouwen-Duiveland staat, kan hieraan meedoen. De winnaar mag een reis naar eigen keuze maken met het zeilschip “De Eendracht”. Van deze tocht moet na terugkomst een reisverslag worden ingeleverd. De prijsvraag wordt gepubliceerd in de Wereldregio en op de website van de Slavenkas (www.Slavenkas.nl) is de prijsvraag opgenomen. Inzenden voor 22 mei a.s De Slavenkas Zierikzee is een eeuwenoud begrip. Deze is in 1735 in het leven geroepen om door Barbarijse zeerovers gevangen genomen Zierikzeese zeelui vrij te kopen. In de tweede helft van de 18e eeuw een meer maatschappelijk karakter. Vanuit de Slavenkas werden toen uitkeringen betaald van oude zeelui en later ook van weduwen. Na de Ramp van 1953 werd met het geld uit de Slavenkas de bouw van twee nieuwe kleuterscholen gefinancierd. Traditiegetrouw biedt dit historische instituut jongeren de mogelijkheid om kennis te maken met zeezeilen op een authentiek schip. (bron: WereldRegio)

27 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, WereldRegio, Eendracht, Slavenkas