BEVOLKINGSREGISTER

De plicht voor gemeentebesturen om bevolkingsregisters bij te houden dateert in Zeeland uit 1825. Daarvoor waren enkele gemeenten al begonnen met het vastleggen van dergelijke gegevens. In Zierikzee dateert het oudste bevolkingsregister uit 1797. Aanvankelijk werd de administratie bijgehouden door de wijkmeesters. De stad was verdeeld in vier wijken: A, B, C en D. De scheidslijnen liepen dwars door de stad. Van de Weststraat, het Kerkhof, de Poststraat, via de Appelmarkt naar het Havenplein, Havenpark en de Oude Haven. Van noord naar zuid liep dat, grofweg, van de Nobelpoort naar de Nieuwe Bogerdstraat en de Nieuwe Haven. Dat betekende bijvoorbeeld dat het noordelijk deel van de Poststraat tot wijk B behoorde en het zuidelijk deel tot wijk C. Alle huizen werden binnen de wijken doorlopend genummerd. Aan deze indeling kwam een einde in 1955 toen de huidige aanduidingen – de straatnaam en het huisnummer – in gebruik kwamen.
De bevolkingsregisters werden periodiek vernieuwd. Dat betekende bijvoorbeeld dat in 1880 de bestaande serie registers werd afgesloten en een nieuwe serie werd aangelegd. 

 

(tekst: gemeentearchivaris Huib Uil)