Vervanging speeltoestellen en ondergronden

Van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 11 november worden er op verschillende plaatsen op het eiland speeltoestellen vervangen en kunstgrasondergronden aangebracht. Eerst worden er oude en versleten speeltoestellen weggehaald. Vervolgens start aannemer BTL uit Bruinisse met het verwijderen van de bestaande ondergrond van houtsnippers. Hierna wordt er een nieuwe ondergrond aangebracht van kunstgras. Als laatste worden er nieuwe toestellen geplaatst. Op een aantal plaatsen worden de speeltoestellen herschikt. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om goede en veilige speelvoorzieningen te houden. Kunstgras leent zich hier beter voor dan houtsnippers. Ondergronden van kunstgras zijn kwalitatief hoogwaardig en duurzaam in het beheer en onderhoud. Ook is het onderhoud van kunstgras goedkoper dan van houtsnippers. (Voor alle duidelijkheid: het kunstgras wordt ingestrooid met zand en niet met rubberen korrels die recentelijk in het nieuws zijn gekomen vanwege mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.) In Zierikzee gaar het om de volgede lokaties:
– Middenbank: Kunstgras + Wacky Spinner, Hobbelmargriet, Brandweerauto, Schommel dubbel
– Speelmansplaat: Kunstgras + Nestschommel, Spinner Bowl, Twister stippen
– Steenbank: Kunstgras + Schommel dubbel, Duikelrek
– Vagerstraat: Kunstgras + Duikelrek, cityhopper

(bron: Gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

21 oktober 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 oktober, Gemeente Schouwen-Duiveland, kunstgras, speelplaats, speeltoestel, vervanging, Zierikzee