verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Zierikzee vastgesteld

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft 31 maart de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Zierikzee vastgesteld. Deze vaststelling was nodig om de door de projectgroep ‘nieuw initiatief binnenstad Zierikzee’ voorgestelde BIZ Binnenstad Zierikzee te kunnen bewerkstelligen. De vaststelling van de verordening betrof een hamerstuk. De gemeenteraad is daarmee duidelijk dat men tevreden is over het door de ondernemers in goede samenwerking met de gemeente gevoerde voorbereidingsproces. Met de vaststelling van de verordening legt de raad het wettelijke kader vast waarbinnen de BIZ-systematiek zal gaan plaatsvinden. Hierdoor wordt het mogelijk om jaarlijks een gezamenlijke ondernemersbijdrage op te brengen. De gemeenteraad heeft in november 2015 al besloten om als Economische Impuls hier vijf jaar lang € 25.000 per jaar aan toe te voegen. Nu de verordening is vastgesteld, kan vanaf 1 april gestart worden met de formele draagvlakmeting voor de BIZ Binnenstad Zierikzee. Deze meting is nodig om het draagvlak op de instelling van de BIZ onder de ondernemers te peilen. Voor deze peiling is een reglement vastgesteld dat per 1 april in werking treedt. Hierop aansluitend zal de gemeente vanaf 1 april alle BIZ stembiljetten verzenden aan de betrokken ondernemers in de binnenstad. Of de BIZ Binnenstad Zierikzee daadwerkelijk ook wordt ingesteld, hangt af van de uitslag van deze formele draagvlakmeting. De draagvlakmeting vindt plaats in de periode van 4 april tot en met 19 april. De planning is dat de uitslag van deze meting op 21 april bekend wordt gemaakt. Is de uitslag van de draagvlakmeting positief, dan treedt de verordening in werking vanaf 1 mei 2016. Ondernemers kunnen alle informatie over de BIZ, de verordening en de draagvlakmeting vanaf 1 april vinden op de website www.schouwen-duiveland.nl/bedrijf/biz. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

1 april 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 april, Zierikzee-Monumentenstad.nl, binnenstad, Biz, Ondernemers, projectgroep ‘nieuw initiatief binnenstad Zierikzee’