Verkiezingen potlood stembiljet 2018

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de periode 2018-2022. Politieke partijen zullen proberen zoveel mogelijk kiezers aan zich te binden. Bij de kiezer zal de meest gestelde vraag weer zijn: “Op wie zal ik gaan stemmen?”

 

Voor politieke partijen op Schouwen-Duiveland is Zierikzee met ongeveer 11.150 inwoners een interessante plek om stemmers te trekken, maar is de Zierikzeeënaar bereid zijn stem uit te brengen?

Wat zijn de standpunten van de Schouwse politieke partijen als het bijvoorbeeld om Zierikzee gaat en waar zetten zij zich de komende 4 jaar voor in?

 
Leefbaar Schouwen-Duiveland LSD logo 2018

LEEFBAAR SCHOUWEN-DUIVELAND (LSD)

– 5 zetels gemeenteraad

verkiezingsprogramma

website Leefbaar Schouwen-Duiveland

 
VVD Schouwen-Duiveland logo 2018

VVD SCHOUWEN-DUIVELAND (VVD)

– 4 zetels gemeenteraad

verkiezingsprogramma

website VVD Schouwen-Duiveland

 
CDA Schouwen-Duiveland logo 2018

CDA SCHOUWEN-DUIVELAND (CDA)

– 3 zetels gemeenteraad

verkiezingsprogramma

website CDA Schouwen-Duiveland

 
SGP Schouwen-Duiveland logo 2018

SGP SCHOUWEN-DUIVELAND (SGP)

– 3 zetels gemeenteraad

verkiezingsprogramma

website SGP Schouwen-Duiveland

 
Christen Unie Schouwen-Duiveland logo 2018

CHRISTEN UNIE SCHOUWEN-DUIVELAND (CU)

– 2 zetels gemeenteraad

verkiezingsprogramma

website Christen Unie Schouwen-Duiveland

 
PvdA Schouwen-Duiveland logo 2018

PARTIJ VAN DE ARBEID SCHOUWEN-DUIVELAND (PvdA)

– 2 zetels gemeenteraad

verkiezingsprogramma

website PvdA Schouwen-Duiveland

 
SP Schouwen-Duiveland logo 2018

SOCIALISTISCHE PARTIJ SCHOUWEN-DUIVELAND (SP)

– 2 zetels gemeenteraad

programma

website SP Schouwen-Duiveland

 
Alert! Schouwen-Duiveland logo 2018

ALERT! SCHOUWEN-DUIVELAND (ALERT!)

– 1 zetel gemeenteraad (in 2018 geen kandidaat)

– verkiezingsprogramma (nog niet ontvangen)

website Alert! Schouwen-Duiveland

 
D66 logo Schouwen-Duiveland 2018

D’66 SCHOUWEN-DUIVELAND (D66)

– 1 zetel gemeenteraad

verkiezingsprogramma

website D66 Schouwen-Duiveland

 
GroenLinks Schouwen-Duiveland logo 2018

GROEN LINKS SCHOUWEN-DUIVELAND (GROENLINKS)

– 0 zetels gemeenteraad

verkiezingsprogramma

website Groenlnks Schouwen-Duiveland

 

MAG IK STEMMEN?

Bent u 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht dan mag u op 19 maart gaan stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. 
Een rechter kan bijvoorbeeld bij bepaalde delicten een gedetineerde uitsluiten van het kiesrecht. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf. In de praktijk komt uitsluiting van het kiesrecht niet vaak voor. 
Ook mogen EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven stemmen.

 

 

STA IK GEREGISTEERD ALS KIEZER?

Om te kunnen stemmen, moet u geregistreerd staan als kiezer. U staat dit automatisch als u bent ingeschreven als kiesgerechtigde inwoner bij de gemeente. 
Twijfelt u hieraan of wilt u dit controleren? Neem dan contact op met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer (0111) 452 232.

 

 

WAAR KUNT U STEMMEN IN ZIERIKZEE?

Binnen de kern Zierikzee kunt u stemmen in een van de volgende stembureau’s: 

1. Stadhuismuseum

2. Verenigingsgebouw Chr.Ger.Kerk

3. “De Veste”

4. Zorgcentrum “De Wieken”

5. Valetta

6. “Borrendamme”

7. bibliotheek/Campus Cultura

 

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

 

 

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Schouwen-Duiveland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

A. Schriftelijke aanvraag

 1. Bij de cluster Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd in dezelfde gemeente als de volmachtgever
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. 

 

B. Overdracht van de stempas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de cluster Burgerzaken.

 

MEER INFORMATIE:

www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen-2018