speeltuin mr. Breetvelt

Iedere wijk heeft voorzieningen nodig, die de leefbaarheid ten goede komen. De Zierikzeese wijk Malta heeft haar vertrouwde mr. Breetveltspeeltuin. Een plaats waar generaties groot geworden zijn. Waar moeders nu als oma met de kleinkinderen naartoe gaan. Een speeltuin die zijn naam dant aan de Zierikzeese onderwijzer en kunstschilder H.G. Breetvelt (1896-1982). Omzoomd door groen en woningen ligt de speeltuin verscholen in de wijk. Maar iedereen weet ‘m te vinden.

Van Pasen tot en met de herfstvakantie is de speeltuin met uitzondering van de zondag geopend voor de jeugd. Daar is in al die jaren niets in veranderd. Er wordt regelmatig geïnvesteerd in nieuwe speeltoestellen en in 2008 werd, met steun van woningbouwvereniging Zeeuwland, een heuse overkapping geplaatst, die de jeugd ook met slecht weer naar de speeltuin weet te lokken.

Sjaan Nuijens is een vertrouwd gezicht in de speeltuin. (red. 2010) Ze is bestuurslid, maar vooral ook eerste beheerder. Samen met andere vrijwilligers zorgt ze dat de speeltuin beheerd wordt; het winkeltje goed gevuld en alles reilt en zeilt zoals het hoort. Een dat doet ze met veel plezier. “Al is het wel lastig om voldoende Zeeuwland is al lange tijd verbonden aan de speeltuin. De mr. Breetvelt heeft een zelfstandig bestuur, dat een innige relatie met de woningbouwvereniging heeft. Nog steeds worden huurders gevraagd naast de huur maandelijks een kleine bijdrage voor de speeltuin te geven. En dat gebeurt op grote schaal, omdat de speeltuin als leefbaarheidsproject staat als een huis. Een samenwerking, die wat het bestuur van de speeltuin betreft nog vele jaren mag duren.

 

MR G.H. BREETVELT:

 

Het klinkt zo vertrouwd. ‘Ik ga even naar de mr. Breetvelt’, maar wie was die man eigenlijk? En waarom is de speeltuin naar hem vernoemd?

Gerrit Hendrik Breetvelt, geboren in Leiden in 1896 en overleden in 1982 in Zierikzee, werd opgeleid tot onderwijzer. Na een loopbaan in diverse plaatsen werd hij in

 1920 benoemd aan de openbare school in Zierikzee. Acht jaar later werd hij hoofd wat hij bleef toen beide lagere scholen in Zierikzee werden samengevoegd. Deze school was gehuisvest aan de Nieuwe Bogerdstraat. In 1961 ging hij met pensioen. Hij werd toen benoemd tot ereburger van Zierikzee. Dat mede omdat hij op velerlei terrein actief was. In de kroniek van het land van de zeemeermin (november 2010) is een biografie opgenomen over Breetvelt van de hand van Daan van der Wekken. Breetvelt heeft zich enorm ingespannen voor het behoud van de (Molleman)speeltuin, die destijds gesitueerd was tussen de Nutskleuterschool en de Christelijke kleuterschool op de plek waar nu het parkeerterrein Gasthuisboomgaard is. De speeltuin moest daar weg en dreigde daarmee opgeheven te worden. Breetvelt vond dat  een speeltuin een soort basisvoorziening was en absoluut in Zierikzee thuishoorde. Onder andere door zijn inzet, netwerk, betrokkenheid en bemiddeling en diplomatie is de speeltuin overgenomen door het toenmalige Beter Wonen (nu Zeeuwland)  en naar de wijk Malta verhuisd. Beter Wonen werd eindverantwoordelijk, legde een opslag op de huur van de woningen in Malta en stelde een bestuur in voor beheer en exploitatie. Uit waardering voor al die inspanningen heeft het eerste bestuur besloten de naam van meester Breetvelt aan de speeltuin nieuwe stijl te verbinden.

 

 (tekst: WereldRegio, foto’s resp. website mr.Breetveltspeeltuin, gemeentearchief en J.D.C. Berrevoets)