RELIGIE

Christelijk Gereformeerde kerk

Zevengetijstraat 11
4301 EZ  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 41 62 64

website : www.cgkzierikzee.nl

e-mail   : info@cgkzierikzee.nl

Christengemeente Zierikzee

Multifunctioneelcentrum (MFC)

Postbus 259

4300 AG  Zierikzee

 

telefoon :

website : www.christengemeentezierikzee.nl

e-mail   :

Evangelisch-Lutherse gemeente Zierikzee

Gat van West Noordwest 1
4301 BD  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 69 18 42

website : www.lutherszierikzee.blogspot.com

e-mail   :

Evangelisatiegroep Zierikzee

Meelstraat 1
4300 AA  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 41 31 72 of +31 (0)111 – 41 08 73

website : www.evangelisatiegroepzzee.vze.com

e-mail   : evangelisatiegrzzee@zeelandnet.nl

Thomaskerk

Gereformeerde kerk Zierikzee

Sint Domusstraat 35
4301 CM  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 41 24 45

website : www.gereformeerdzierikzee.nl

e-mail   :

Hervormde gemeente

gewone wijk

Havenplein 17

4301 JD  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 41 20 73

website : www.hervormdzierikzee.nl/gw/index.htm

e-mail   :

Hervormde gemeente

vrijzinnige gemeente zierikzee

Havenplein 17

4301 JD  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 41 20 73

website : www.hervormdzierikzee.nl/vw/index.htm

e-mail   :

Joodse gemeenschap

website : www.jhm.nl/nederland.aspx?ID=188

Leger des Heils

Poststraat 37

4301 AD  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 41 74 83

website : www.legerdesheils.nl

e-mail   :

Pinkstergemeente Zierikzee

Meelstraat 1

4300 AA  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 41 26 24

website : www.pinkstergemeentezierikzee.nl

e-mail   :

Rooms Katholieke kerk

Hoge Molenstraat 85

4301 KB  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 40 20 04

website : www.rkschouwenduiveland.nl

e-mail   : willibrordus@zeelandnet.nl

Vrijmetselarij

loge ‘de ster in ’t Oosten’

Sint Domusstraat 66

4301 CE  Zierikzee

 

telefoon: +31 (0)111 – 

website : www.vrijmetselarij.net/Zierikzee/

e-mail   : secretaris.loge029@vrijmetselarij.nl