OPENBARE INSTELLING

Commissaris van de Koningin

de heer J.J.M. (Han) Polman

Provinciehuis, Abdij 6
4331 BK Middelburg 

 

telefoon : +31 (0)118 – 63 13 12

website : www.bestuur.zeeland.nl/cdk

e-mail   : 

Delta

the multi-utility company 

4331   Middelburg 

 

telefoon : +31 (0)800 – 51 50

website : www.delta.nl

e-mail   :

 

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland

Provinciehuis, Abdij 6
4331 BK Middelburg 

 

telefoon : +31 (0)118 – 63 10 11

website : www.bestuur.zeeland.nl/gedeputeerde_staten

e-mail   : provincie@zeeland.nl

Gemeente Schouwen-Duiveland

Laan van Saint Hilaire 2

4301 SH  Zierikzee

 

telefoon : +31 (0)111 – 45 20 00

website : www.schouwen-duiveland.nl

e-mail   : gemeente@schouwen-duiveland.nl

Openbaar Ministerie

Kousteensedijk 5

4331 JE  Middelburg 

 

telefoon : +31 (0)118 – 88 40 00

website : www.om.nl/parket/arrondissementsparket_middelburg

e-mail   : Voorlichting.Parket.Middelburg@om.nl

 

Politie

Kerkhof Zuidzijde 5

4301 BZ  Zierikzee

 

telefoon : +31 (0)900 – 88 44

website : www.politie.nl/zeeland

e-mail   :

 

Provincie Zeeland

Provinciehuis, Abdij 6
4331 BK Middelburg 

 

telefoon : +31 (0)118 – 63 10 11

website : www.zeeland.nl

e-mail   : provincie@zeeland.nl

Rechtbank Middelburg

Kousteensedijk 2

4331 JE  Middelburg 

 

telefoon : +31 (0)118 – 67 70 00

website : www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Middelburg

e-mail   : info.rb.middelburg@rechtspraak.nl

 

Torentijd

penitentiare inrichting

Torentijdweg 1 

4331 PE  Middelburg 

 

telefoon : +31 (0)118 – 67 17 00

website : www.dji.nl/inrichtingen/main.asp?pid=1575&lid=

e-mail   :

Scheldestromen

Kanaalweg 1

4337 PA  Middelburg 

 

telefoon : +31 (0)118 – 62 10 00

website : www.scheldestromen.nl

e-mail   : info@scheldestromen.nl