VOORTGEZETONDERWIJS

Pontes Pieter Zeeman

scholengroep voor Vmbo, Havo en Atheneum

Hatfieldpark 1-2

4301 XC  Zierikzee

 

telefoon : +31 (0)111-415751

website : www.pieterzeeman.nl

e-mail   : info@pieterzeeman.nl

ROC Zeeland

instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie

Jannewekken 19

4301   Zierikzee

 

telefoon : +31 (0)118-558900

website : www.roczeeland.nl

e-mail   : info@roczeeland.nl