BIJZONDER ONDERWIJS

Beatrixschool

streekschool voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Jannewekken 19B

4301 HH  Zierikzee

 

telefoon : +31 (0)111 – 41 27 77

website : www.debeatrixschool.nl

e-mail   : info@debeatrixschool.nl

 

 

de Meie

speciale school voor basisonderwijs

Grachtweg 8

4301 KJ  Zierikzee

 

telefoon : +31 (0)111 – 41 27 62

website : www.demeie.obase.nl

e-mail   : sbo@demeie.nl