OUWERKERK

Vroeger werd Ouwerkerk het rode dorp genoemd en nog steeds staan de circa 700 inwoners bekend als vooruitstrevend. Er is sprake van een zekere vergrijzing door vestiging van ouderen na hun pensionering. Ouwerkerk kenmerkt zich door de rust en de wijdte doordat het in een krekengebied ligt. Het dorp is weinig monumentaal. Wel is het watersnoodmuseum gevestigd in Ouwerkerk aan de weg van de Buitenlandse pers. Het aantal woningen bedraagt 207 en in het buitengebied 44. Er zijn weinig voorzieningen in Ouwerkerk. Er is één winkel. De meeste inwoners gaan voor de dagelijkse boodschappen naar omliggende plaatsen als Zierikzee, Nieuwerkerk of Bruinisse. Voor de ouderen is er wel een Tafeltje-dek-je. Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat is dat een spannend moment voor uw zoon of dochter. Maar ook voor veel ouders en verzorgers is het een grote stap. Basisschool t Stoofje heeft vooralsnog voldoende leerlingen. Sommige kinderen uit Ouwerkerk wijken wegens hun geloofsovertuiging uit naar andere kernen. De afstand naar Zierikzee bedraagt 6.6 km en de busverbindingen zijn minimaal. Eigen vervoer is daarom een vereiste.

(tekst: www.welkomopschouwenduiveland.nl)