NOORDGOUWE

Noordgouwe is een authentiek ringdorp met sfeervolle oude huizen. De Ring van Noordgouwe heeft de status van ‘Beschermd dorpgezicht’. Ook heeft Noordgouwe nog een echte Meekrapstoof “Willem lll” genaamd. Schuddebeurs ligt nabij Zierikzee en wordt getypeerd als een bijzondere woonplek. De woonomgeving wordt gekenmerkt door de kwaliteit van de woonplaats (ruimte, natuur en veiligheid). Het is een echte buitenplaats met mooie huizen. Hoewel de twee dorpen niet veel met elkaar gemeen hebben, vormen ze toch een gezamenlijke kern met ongeveer 760 inwoners. In Schuddebeurs wonen naar verhouding meer ouderen zonder thuiswonende kinderen. Gezamenlijk tellen ze in de kern 329 huizen en in het buitengebied 27. Zowel Schuddebeurs als Noordgouwe heeft een beperkt aantal voorzieningen. In Schuddebeurs bevindt zich een restaurant en een ijsbaan. Verder maken de inwoners gebruik van voorzieningen in Zierikzee. In Noordgouwe bevindt zich een dorpswinkel die door de trouwe klantenkring kan blijven voortbestaan. Tevens is er een apotheekhoudend huisarts. Voor ouderen zijn er seniorenwoningen waar zij met behulp van mantelzorg, wijkverpleging en thuiszorg zelfstandig wonen. In Noordgouwe en Schuddebeurs is geen school aanwezig en daarom wijkt de schoolgaande jeugd voor het basisonderwijs uit naar Zonnemaire, Dreischor en Zierikzee. De afstand Schuddebeurs-Zierikzee bedraagt 4 km en Noordgouwe ligt op bijna 6 km van Zierikzee. De busverbindingen zijn goed. Tevens rijdt er op zaterdagavond een discobus.

(tekst: www.welkomopschouwenduiveland.nl)