KERKWERVE

In dit rustige en ruime dorp is het veiligheidsgevoel bovengemiddeld. Het is een kern met veel jonge gezinnen met een religieus tintje. Het telt ongeveer 1050 inwoners. Het dorp bevat binnen de bebouwde kom 244 woningen en in het buitengebied nog eens 152. Kerkwerve heeft weinig voorzieningen. Voor de dagelijkse boodschappen reist men naar Zierikzee. Wel is er een café en een goedlopend Servicepunt “t Zuudende. Tevens beschikt Kerkwerve over een fysiotherapeut en een peuterspeelzaal. Ouderen kunnen bij Tafeltje-dek-je terecht voor de dagelijkse warme maaltijd. Doordat ook kinderen van niet-protestantse huize gebruik maken van de christelijke basisschool kan deze zeker blijven voortbestaan. Eigen vervoer is een vereiste omdat de busverbindingen minimaal zijn. De afstand naar Zierikzee bedraagt 5.5 km. De discobus vanuit Renesse rijdt niet over Kerkwerve.

(tekst: www.welkomopschouwenduiveland.nl)

dorpsraad Kerkwerve

website : www.dorpsraad-kerkwerve.nl

e-mail   :