ELLEMEET

Ellemeet is een klein dorp met ongeveer 345 inwoners. De bevolking is er, naar verhouding, meer vergrijst dan elders. Het is een niet-monumentaal dorp en het ligt niet zoals andere kernen rond een kerk, maar aan een T-kruising. Het dorp telt 100 woningen in de bebouwde kom en 51 in het buitengebied. De bewoners van Ellemeet houden van rust en vinden dat ook in het dorp. Ellemeet heeft weinig voorzieningen. De inwoners zijn gewend om voor dagelijkse boodschappen e.d. uit te wijken naar Renesse of Zierikzee bijvoorbeeld. Wel komt in het dorp een bibliobus. Er is geen basiszorg aanwezig en de dichtstbijzijnde huisarts bevindt zich in Scharendijke. Ouderen kunnen gebruik maken van Tafeltje-dek-je. Hoewel Ellemeet een klein dorp is dienen de kinderen voor een basisschool niet uit te wijken naar andere kernen. De openbare basisschool ontvangt ook kinderen uit andere kernen. De dorpsraad zet zich sterk in voor het behoud van de school. De meeste inwoners beschikken over eigen vervoer waardoor de afstand naar Zierikzee (12 km) en de afstand naar Renesse (4.5 km) geen probleem is. Tevens zijn er goede busverbindingen met Zierikzee, Renesse en Vlissingen. In de zomer is er tevens een transferiumlijn die langs de campings rijdt.

(tekst: www.welkomopschouwenduiveland.nl)