ENDRIK’S COLUMN

UUTHLIEJERS

Noe gae’k ier gin reclame maeke vô aole restaurants die of ons op Schouwen-Duveland è, mâ vô eêne maek ik ’n uutzonderienge. Onze vriend Wullum uut Nieuwerkaarke ao mien naemelijk ’s ezeid dat ons vast ‘s ’n keer pannekoeken moste gae ete bie De Punt in Zurrikzeê. Daer ‘oor je ge’olpe dû maansen mit ‘n bepaarkieng, d’n eênen wat meer as d’n aoren. In de pannekoeken waere aarg lekker, zeit’n d’r bie.
Goed, dat è m’n dan mâ ’s edae in Endrik in de vrouwe bin â wî trug ehae ok. Want ’t was eêl biezonder. Â je binne komt ‘oor je dû aole anwezihe maansen behroet. In is d’r eêne toevallig aarhest anders dan komt’n laeter nog lengst je taefeltje om te bezjoeren. Wat ons bestelde was aomè aarg lekker in wat waere de “obers” vriendelijk. De bestellieng ‘oor mit streepjes op ’n lieste gezet in bie ’t ofrekenen gaet dat dan ok eêl goed. Ik kan iedrendeên anraeje om dae ’s nae toe te gaen. ’t Lei ’n bitje buten de stad, tehenover Borrendamme, dust je mot ’r misschien vô ommerieje of loape. Mâ juust dat leste is netuurlijk eêmae nie verkeerd. De GGD ei emorke dat Schouwen-Duvelanders te zwaer bin, dae motte m’n dust wat an doe. As dat zômâ zwart-wit in de krante staet schaem ik m’n eihe, ô. Gelokkig eit’t gin gevolhen vô ’t kriehen van blauwe vlahhen, dae aode m’n ’t ofheloape jaer d’r zevene van. Kiek, dat aelt j’n eiland wî wat nae bove. Mâ de pannekoeken in De Punt bin nie zô groot, dat is vô dit ver’ael percies goed.
Ik è m’n eihe wè of’evrohe oe of ’t noe komt dat wulder op ons moôie eiland te zwaer bin. In ik kan enkelt mâ bedienke dat de restaurants zô goed bin, dat ons vee buten de deure gae ete. Dit zaah’ik nie om goed te maeken dâ’k De Punt speciaol enoemd è. ’t Is gewoon waer. D’r bin in Zeêland ok zaeken die of ’n Michelinsterre bezitte, mâ die bin ieselijks diere. Dust Endrik bluuf gewoon op Schouwen-Duveland om t’eten. Ie is nie te zwaer, vraeg ’t mâ an de vrouwe.

  bron: Ons Eiland  10-01-2013