ENDRIK’S COLUMN

Subsidie

Volhes de krante komme d’r mit Pienkstere zô’n 300 antieke auto’s naer ons eiland. Dat è m’n â dikkels ezie in ik loape d’r nie zô ard mî vô, â is ’t best wè leutig vô de maansen. Mâ nieuw is ’t nie in noe docht ik dat ’t moôi zou weze om ’n tocht te orhaniseren van ouwe fietsen. Oe ouwer oe moôier in die motte ze dan aomè ’n eêl moôie kleure gee mit ’n likje vaarve. Dan motte ze dû aole durpen van Schouwen-Duveland komme in netuurlijk ok dû Zurrikzeê in Brouw. Ik dienke dat ‘r best wè ’n duzend zulle komme as ik dae ’n oproep vô doe. Dust ik kan dan zeker subsidie anvraehe, want dit è m’n nog noôit ezie. Dat is vernieuwend. ’t Voeg wat toe, dae kan de gemeênte nie om’ene. Ik dienke dat ik wè 50.000 euro kan vraehe, want aole deêlnemers motte ’n lunspakket kriehe of aarhest ete. In misschien bluve ze wè lezeere in ’n pension of ‘otèl. Goed vô de middestand. D’r kom nog meer bie, want d’r motte in aalk durp genocht fietsestandaerds weze. D’r motte netuurlijk ok ofzettiengen komme mit perseneêl van de gemeênte. Ene mit de vlahhe van Schouwen-Duveland van vore in aole blauwe vlahhen die ze in de ofheloape jaeren ekrehen è van achtere, want vô ’t mieljeu is dat rondje eêl goed. Dat kan de gemeênte aomè betaele uut de toeristenbelastieng.
Je behriep wè, maansen, ik schrieve mâ wat flauwekul, want ik dienke an die 150 boôten die nae Zurrikzeê wouwe komme in an aole lillijke diengen die ’t gemeêntebestuur naer d’r oôd kreeg omdat ze die subsidie nie wouwe gee. Ik zâ ’t mâ eerlijk zaahe, Endrik gee de gemeênte groôt gliek. Noe bin aole boôtmaansen boôs op mien, mâ dae kan ik dan ok niks an doe. Ik vinde dat ‘r tehenwoordig vees te makkelijk subsidie oor evrohe. D’r is zaalfs ’n teneêlclub uut Zoetermeer die op ’t eiland wil komme spele in subsidie dee vraehe! Op Renisse è m’n noe â dertien jaer musicals op’evoerd in m’n è d’r nog noôit eêne cent subsidie vô evrohe. Zô kan ’t ok! bron: Ons Eiland  29-03-2012