ENDRIK’S COLUMN

REHELS BIN REHELS

Marzas ei ’n stuitje elee eschreve over parkeerboetes in rehels. Ik wille dae noe ’s op dûhae, want toe dat ik z’n stikje las most ik toch trugdienke an twî veldwachters, aolebeie uut de West’oek. D’n eênen was gin maklijke man, mâ ie ao ’n eêl goed idee: ie wou ’n groôte verkeerstaefel maeke waer of je vee beterder as vroeher de verkeerslessen mee kon geve. Netuurlijk kon ’n dat nie alleênig in d’r waere mannen, wè ’n stik of vuuve, die of de veldwachter wè saeves wouwe aalpe. Dat gieng ’n stuitje goed in je kon de taefel zie groeie in moôier ‘ore. Mâ jao, ie ao toch op verscheie aevenden diengen ezeid tehen de aalpers die of nie goed viele in d’n eênen nae d’n aoren gieng kwaed naer uus in liet z’n eihe nie mî zie. Op ’t leste was t’r nog eêne over in dat was Cor. Op ’n aeven ree Cor op de fiets mâ zonder licht nae d’n dunen in op ’n plekke waer of gin maans was te zien stieng de veldwachter. Ie ao netuurlijk maklijk ’n aore kant op kunne kieke, zeker op die ofheleehe plekke. Mâ neênt, ie gaf Cor ’n bekeurieng. Toe was ’n wè glieke z’n leste ulpe vô de verkeerstaefel kwiet, dat behriep je wè.
D’n aore veldwachter was eêl andester. ’n Bekend ver’ael is ’t volhende: d’r ree ’n opheschote joôn op z’n ophevoerde brommer nae de schole in Zurrikzeê. Vô wie nie weet wat ’n ophevoerde brommer is: je kan d’r vee arder mee rieje as mag. In dat dee die joôn, want daevô aod’n ’n ok ophevoerd. Zô laete mohelijk uut baade in van uus in toch op tied op schole weze. Mâ de veldwachter was nog rapper. Ie gieng neffen de joôn rieje, riep “Goed dat ‘r gin plisie is” in ree toe bie z’n vandaene. ’t Vintje schrok z’n eihe bienae doôd in ree varder in de toehestaene snel’eid. Kiek, zô kan ’t ok. Ik wille noe nie zaahe, dat je aoles mâ mot toelaete, mâ je plicht doe zonder j’n oôd in j’n arte te gebruken kan ’n robot ok.

 

bron: Ons Eiland  04-10-2012