ENDRIK’S COLUMN

Ofdinge

Endrik in de vrouwe bin net trug uut de zandbak van Jordanië. M’n è vee kameêlen, ezels, schaepen in geiten ezie. In eêl vee vriendelijke maansen. In wat in dat soort landen eêl gewoon is: â je wat wil koape mô je ofdinge. Wulder kenne dat ier nie zô, in â’k dat ’n weke edaen è bin ik wî blie mit de vaste priezen op de Zeêuwse mart. Mâ â’k in zukke landen bin doe ik ‘r mit eêl m’n ziele in zaolig’eid an mee. In ’t vier van ’t biejen è’k wè ’s ezeid dâ’k tuus net as de verkoaper tien kinders ao om te verzurhen in â’k ’t nie goekoaper zou kriehe zou ik zeker ulder monden nie kunne vulle. Mâ mit mien witte aer g’loave ze dat nie mî. Ik mot wè vô dat ik gae andele de vrouwe toespreke want die laet aoltied vees te dudelijk maarke dat ze iets moôi vindt in dan bin je â verlore. Je mot nae ’n stuitje zaalfs gewoon doe of dat je weg wil loape, dan ‘oort de pries aneêns laeher.
As bienae gediplomeerd ofdinger wil ik de raedsleden van Schouwen-Duveland wè raedheve noe ze over de Brouwersdam motte gae praete, die hotspot, weet je wè. Want ’t gae netuurlijk wî net as aoltied: d’r bin d’r die d’n eêlen dam vol wille zette mit uzen. Wet’ouwer Verseput ziet ’t eêmae zitte. ’t Gae noe om zô’n zes’onderdvuuftig uzen in appartementen, g’loaf ik. In as echte andelaer behint’n vees te oahe. Ie ei zaalfs â gezeid: ’t waere d’r eêst vee meer as 650. Kiek, daer è de raedsleden noe net niks mee te maeken, ze motte d’r eihe niks van dat soort opmaarkiengen antrekke. D’r bin genocht maansen op tehen dat ‘r zôvee bouwsels komme. Ze motte dust noe, net as Endrik aoltied doet, op ‘n darde van die 650 gae zitte in dan zachjesan nae mekaore toekomme. Ad is ’n taoien, mâ ie zâ toch motte zakke nae bevobbeld vier’onderd. Â je as raedslid zô varre kan komme dienk ik dat je de burhers van onze gemeênte goed vertehenwoordigd eit. Dust maansen: rechte rik in vol’ouwe! Ofdinge!

bron: Ons Eiland  26-04-2012