ENDRIKS’ COLUMN

KAARKEN

Mit aol dat verhaederen in ‘beslotenheid’ wat of ier in de gemeênte Schouwen-Duveland gebeurt aod ik net wille voôrstelle om de gemeêntes trug te briengen naer de groôtte van bevobbeld Briepe in toe kwam minister Plasterk mit ’t plan om enkelt gemeêntes te vurmen van minstes onderdduzend inwoners. In ok groôtere previncies. Maansenlieve, aoles wat of t’r over waeter gebeurt kan mien nie vee schele, dust ik behriepe van die plannen eêmae niks. Of bin ik daer alleênig in? Ik kan ons eihe gemeêntebestuur â nie aoltied mî volhe. Mâ oe gaet dat as Schouwen-Duveland bevobbeld saemehedouwd ‘oort mit Goeree-Overflakkee in Tholen in Flupland? Waer staet ’t gemeênt’uus van die nieuwe gemeênte Greveliengen? (Ik noeme âvast mâ de naem) Aarhest over waeter? Motte m’n dan vô ’n nieuwe pas of riebewies 40 km. rieje? In dan nog trug ok! Wat gaet ons dat koste mit die diere benzine? In noe ik ’t woord ‘diere’ gebruke: kû m’n oôit nog zienge van ‘Geen dierder plek voor ons op aard’ as t’r gin previnsie Zeêland mî bestaet? Want ok dae zitte ze an te morrelen. Wat doe m’n mit dat moôie gemeênt’uus van ons? Je wete wè, dat grieze dienk mit aol die butsen, wat zô goekoap in ’t gebruuk zou weze volhes de maansen die ’t è laete bouwe? Gin maans die ’t aarhest vô kan gebruke, dust daer ‘oor veertig miljoen gulden in de zompe ehoôid. In è m’n dan nog ’n burhervaoder die of koffie gae schienke bie de bejaerden in die mit Strao dû ’t kouwe waeter loap te bbbbbibberen? Waer is d’n tied ebleve dat de gemeêntebode van Renisse kon zaahe: ik in de burhemeêster è beslote…. Dit is noe ’n plan van fehuren die agheêl nie wete oe of ’t op ’t platteland toehaet.Eên dieng is zeker: as ’t dûhaet zû de maansen van de polletiek bie de verkieziengen wî krokkedillentraenen verhiete omdat zô weinig maansen nog gae stemme. ’t Is varre van uus, zei grimeuse Anjo toe dat ze mien ’n pruke op dee zette die te breêd op m’n oôd stieng. J’ei gliek Anjo, me komme aomè varre van uus. (foto: Ons Eiland/PR)

 

bron: Ons Eiland  27-06-2013