ENDRIK’S COLUMN

Hoed

In Zêêuws-Vlaanderen was ‘n wuufje, dat ao gin tanden mî, mâ ‘n kunsthebit in z’ao ok nog ‘n pruke gekocht. As ze noe aarhest nae toe gieng, op merote of gewoon nae de wienkels, vroeg d’r man: Ei je j’n oed, j’n aer in je tanden? Zôdoende zag ze d’r aoltied uut om dû ‘n riengetje t’aelen. ‘t Was ‘oagjes ope’ zâ’k mâ zaahe.
Dat was ‘t ok wî van ‘t jaer mit Prinsjesdag. De vrouwen aode dienk ik of’esproke: mien oed gekker in grôôter. Noe, d’r waere medèllen bie, daer stieng, dienk ik, zaalfs de konehinne van te kieken. In die kan d’r toch ok wat van. ‘t Gaf wè zwier an Den Aeg in dat was noôdig, want ‘t is ‘n bitje gewoon an ‘t ‘oren, dat ze in de Twidde Kaemer tehen ‘n minister zaahe dat ‘n knetterhek is. Ik vinde dat aomè mâ niks. Ik bin ok nog van d’n tied, dat wulder mekaore op straete deeje bezjoere dû even j’n oed op te lichten. Mâ jao, zô ouwerjaers, daer kû m’n tehenwoordig enkelt nog mâ om lache. Kiek mâ naer Pownieuws saeves laete.
Ik most an deze zaeken dienke, toe dâ’k in de krante las van de plannen om vier dokters saeme te briengen in Borrendamme. In dat gaet dan onder de naem HOED: ‘Huisartsen Onder Eén Dak’. In ‘t Schouws zou je zaahe: Uusdokters Onder Eên Dek. Dat is noe ‘s van de keer grôôter, mâ nie gekker. Want â je d’r an gewoon bin is ‘t ok maklijk.
Op Renisse, waer of netuurlijk aoles rapper gaet as in Zurrikzêê, è m’n dat â ‘n stuitje: Drie Medecienmêêsters Onder Eên Dek, MOED. Kiek, dat gee de burher moed. ‘t Is eêl geruststellend, want as j’n eihe dokter ‘t of lae wete dû vekansie, zwangerschap of biescholieng bin d’r nog twêê vô joe op die plekke. In as êêne ‘t nie mî weet, kan ‘n ‘t zô an de aore twî dokters vraehe. Ze wete nie aoles, want ze bin d’r taalkes ‘n paer daehen nie, dan motte ze trug nae schole. Dust ik wille mâ zaahe: maansen, hou MOED, HOED is GOED. 

bron: Ons Eiland  11-11-2010