ENDRIK’S COLUMN

Mart

Julder wete dat nog nie zô, mâ op Renisse wone ei êêl vee vôôrdêêlen. Je kan aomè leutihe diengen van dichtebie meemaeke. Zô è mn bie ons vô de deure aoltied op woensdagochen mart. Dâs best wè gezellig. t Oor wat minder as tr in dezaalfde weke op zaeterdag n nachmart is. Want dat doe ze n paer keer in de zomer. t Is zaalfs gebeurd dat r drie keer in êêne weke mart was.

Die mart is trouwes nie zô as vroeher, want toe wier dr nog wè s gezeid. dat n gulden op de mart n daelder waerd was. Noe, dâs allank â nie mî. Op de mart bie ons is n euro dienk ik tachtig cent waerd. n Aerienkje kost € 1,85, mâ die leit in de supermarkt vô € 1 op mien te wachten. Zôn grôôt verschil tussen de super in de mart, dat mag netuurlijk nie.
Nog vee gezelliher is de “Renissese mart” (kaarmisse). Dâs dienk ik wè êên van de grôôtste van Zêêland. De waehes komme op woensdag anrieje nae ofloap van de weekmart in vanof dat memènt kan Endrik t durp nie mî zie, want dan staet r wat êêl oags vlak vô zn deure. De Renissese mart briengt vee leut vô de badhasten, in de gemêênte eitr vô gezurgd dat t leven nie mî zô aarg is as jaeren elee. Dust daer è mn dan n bitje vree mee. Dn aore weke op donderdag bin de mêêste waehes soches â verdwene in smiddegs leit t durp dr wî schôôn bie, want die kaerels van de gemêênte è dan bienae aoles â gedae.
De nachten bin nog vee aordiher. Om drie ure komme de mêêste maansen naer bute in dan gae ze gezellig saemezang doe. In ik gloave dat r tehewoordig op schole nie mî zô vee gezoengen oort, dust dat klienk êêl môôi. Ofheloape nacht aode ze dr van die Zuud-Afrikaanse toeters van de voetbal bie, mn è êêl tevree laahe luustere.

Noe zou je kunne vraehe: waerom gae Endrik dan nie veruze? Dat doetn nie omdat ons durp nog vee meer leutige diengen eit. Mâ daer is deze ruumte te klein vô.

bron: Ons Eiland  20-08-2009