STADSRAAD ZIERIKZEE

AANLEIDING:

Naar aanleiding van van de lijst van 40 invloedrijke Schouwen-Duivelanders die eind 2013 in WereldRegio verscheen, heb ik me via twitter (@ZierikzeeTweets) en facebook (Zierikzee.Monumentenstad) afgevraagd hoe invloedrijk deze personen eigenlijk zijn en wat ze voor de stichting Zierikzee-Monumentenstad kunnen betekenen. Op dit bericht kreeg ik, overigens als enige van die lijst, een reactie van Wim Dorst (CU). Hij wilde met me rond de tafel om meer te horen over mijn burgerinitiatief mbt de stichting Zierikzee-Monumentenstad.

 

Tijdens een gesprek werd het onderwerp ‘stadsraad’ aangehaald. We kwamen tot de conclusie dat een stadsraad, bijvoorbeeld in het geval van de herinrichting van het Havenplein, Havenpark, Kraanplein en Oude Haven, de gemeente van advies had kunnen voorzien. 

Ook werd mij duidelijk dat Zierikzee door het ontbreken van een stadsraad veel geld laat liggen, wat voor de stad gebruikt mag worden. (denk bijvoorbeeld aan kerstverlichting/kerstboom of andere zaken voor algemeen gebruik). 

 

Ik speelde binnen de stichting Zierikzee-Monumentenstad al met het idee om te gaan werken met projectgroepen (sport, muziek, cultuur, jeugd, enz.) om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij het  ontwikkelen en uitvoeren van festiviteiten/evenementen om Zierikzee. Laten zien waar wij goed in zijn en waarom mensen naar Zierikzee moeten komen om te wonen, werken en recreëren. Vandaar ook de website www.Zierikzee-Monumentenstad.nl. Hierin wordt alles wat met Zierikzee te maken heeft, samen gebracht. Een noemer, en voor iedereen (toerist en inwoner) een duidelijk gezicht. Het ontbrak me echter aan tijd om daar invulling aan te geven. Met een stadsraad zag ik hierin wel een kans om dit vorm te geven. Iedereen betrekken bij de stad en mee laten beslissen/adviseren.

 

Wim Dorst wees me op het feit dat eerdere plannen voor een stadsraad op niets zijn uitgelopen. Ik heb aangegeven te willen proberen om een stadsraad van de grond te krijgen. Met 1.892 twitter- & 2.236 facebookvrienden, gemiddeld 11.000 bezoekers & 600.000 hits p/m op de website weet ik aardig wat mensen te bereiken. Inmiddels hebben zich al een aantal geïnteresseerden gemeld die zitting willen nemen in een nieuw te vormen stadsraad.

 

 

CONTACT GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND:

Vrijdag 24 januari had ik een afspraak met Pethy Maris. Zij is contactfunctionaris stads- en dorpsraden bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij heeft zich bereid verklaard zich het komend jaar volledig in te willen zetten bij de tot standkoming en begeleiding van de Zierikzeese stadsraad. Ik heb aangegeven dat er zich inmiddels geinteresseerden hebben gemeld, maar dat er ook zijn die meer informatie wensen. Pethy zou me onderliggende informatie mailen, welke ik 4 februari van haar heb ontvangen.

 

 

STAND VAN ZAKEN:

Het is de bedoeling om een zo breed mogelijke stadsraad samen te stellen. 

Op dit moment hebben   13  geintereseerden zich opgegeven, waarbij onder andere zijn vertegenwoordigd:

  • mensen met een beperking
  • Hart van Poortambacht
  • ondernemers
  • wijk Malta
  • ouderen
  • sport
  • Noorderpolder
Wij zoeken onder andere nog vertegenwoordigers uit de wijken Binnenstad, Waterwijk, maar ook Cultuur, Jeugd en Kunst kunnen nog een mooie aanvulling zijn.

 

 

INFORMATIE BIJEENKOMST 24 MAART

Op maandag 24 maart 2014 om 19.30 uur vond ik kamer 1.11 van het gemeentehuis een informatiebijeenkomst voor de geinteresseerden plaats. Tijdens deze zeer ontspannen avond werden ervaringen en meningen met elkaar gedeeld. Alle aanwezigen waren er van overtuigd dat een stadsraad voor Zierikzee nodig is en willen daar hun schouders onderzetten. Conclusie is dat de stadsraad binnenkort van de grond komt.

De komende dagen wordt er nog wat gesleuteld aan de samenstelling en invulling van bestuursfuncties en een begin gemaakt met het oprichten van een stichting en dergelijke. 

 

Door omstandigheden waren enkele geinteresseerden afwezig. Een vervolgavond is gepland op 10 april 2014 om 19.30 uur in kamer 1.11 van het gemeentehuis.

 

 

De afdeling communicatie van de gemeente Schouwen-Duiveland zal het persbericht verzorgen zodra de samenstelling definitief is en de Stadsraad Zierikzee van start gaat. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jaap Roskam

info@zierikzee-monumentenstad.nl

 

 

Meer informatie:

 

Convenant dorpsraden

Verslag werkgroep Verbetering relatie dorpsraden-gemeente