Twee ton korting op OZB Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland is financieel gezond. Daarom is in de begroting voor 2018 en volgende jaren ruimte voor een korting op de Onroerend Zaakbelasting.  Het nieuwe afvalbeleid, waarmee 1 januari wordt begonnen, levert de gemeente een jaarlijks voordeel van één miljoen euro op. Twee ton daarvan geeft het gemeentebestuur – eveneens jaarlijks – terug aan de inwoners in de vorm van een korting op de OZB. Hoe dat precies wordt teruggegeven, wordt pas in december duidelijk. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

5 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalbeleid, begroting, Gemeente Schouwen-Duiveland, korting, Onroerend zaakbelasting