Tractoren moeten weg uit Malta en hoe dan ook de N59 op

Het landbouwverkeer moet hoe dan ook verdwijnen uit Malta, vinden de raadsfracties van Alert!, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD en SP. Rijkswaterstaat weigert mee te werken aan het verlagen van de maximumsnelheid naar 50 kilometer per uur op de N59 langs de wijk. Maar dat mag op dat stukje van krap anderhalve kilometer dwars door Zierikzee niet veel langer meer beletsel vormen voor de zware tractoren en machines, aldus de zes partijen. SGP-fractievoorzitter Floris van der Paauw kondigde donderdag in de raadscommissie een onderzoek aan naar de mogelijkheid landbouwverkeer toch over de 80-kilometerweg te laten rijden en een uitzondering op het geldende verbod in te voeren. Lees verder. (bron: PZC)
3 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, PZC, Landnouwverkeer, N59, Rijkswaterstaat, Tractoren, Zierikzee