Toch nog geld voor begeleiding leerproblemen en hoogbegaafdheid op scholen Schouwen-Duiveland

Scholen op Schouwen-Duiveland die dit jaar te laat waren met hun subsidieaanvraag voor begeleiding van leerlingen met problemen, kunnen alsnog rekenen op steun van de gemeente. Burgemeester en wethouders zijn bereid om in 2018 in één keer het gevraagde bedrag over twee jaar uit te keren. Vier afzonderlijke basisscholen en de koepels Obase (openbaar), Radar (christelijke) en Prisma (katholiek) grepen dit jaar naast de subsidiepot. Ze hadden te laat door dat de regels zijn veranderd en een aanvraag voor financiële ondersteuning van de schoolbegeleidingsdienst tegenwoordig vooraf moet worden aangevraagd. Voorheen mocht dat aan het eind van ieder schooljaar. Lees verder. (bron: PZC)

19 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, PZC, Obase, Prisma, Radar