Thomaskerk heeft nieuwe predikant

De Thomaskerk in Zierikzee heeft weer een eigen predikant. Het is ds. Freek Schipper (54) uit Bergen op Zoom, momenteel krijgsmachtpredikant in Woensdrecht. Hij vervult daarmee de vacature die ontstaan is sinds het vertrek van ds. Michiel de Zeeuw en ds. Joke van Voorst. De beroepingsbrief is maandag door de voorzitter en de scriba van de kerk persoonlijk in Bergen op Zoom bezorgd waarna de predikant zijn al gereed liggende aanvaardingsbrief wederkerig overhandigde. Vorige week waren de predikant en zijn vrouw aanwezig op een kennismakingsavond in de Thomaskerk. Daar werd de predikant op voordracht van de kerkenraad unaniem gekozen. Freek Schipper heeft een ruime ervaring van werken in kerkelijke gemeenten waar hij, naast het reguliere predikantswerk, zich bezig hield met catechese, gespreksgroepen met ouderen en jongeren, bezinningsprojecten rondom relaties, homosexualiteit en pluraliteit, alternatieve vieringen en creatieve projecten rond kunst en kerk en samenleving. Zijn doctoraalscriptie in Kampen ging over de vertolking van het Evangelie in verschillende contexten, zoals niet westerse culturen. Tijdens zijn werk als krijgsmachtpredikant hield hij zich naast het leggen van alle contacten o.a. bezig met ethiek en het ter sprake brengen van het geloof in een niet-kerkelijke omgeving. Na het beëindigen van zijn contract is het zijn wens de ervaringen die hij opdeed te gebruiken in het werken in een kerkelijke gemeente. Hij wil zich inzetten voor het pastoraat en het leggen van bruggen tussen kerk en samenleving. De vacante periode van de Thomaskerk heeft een jaar geduurd. In het voorjaar zal Freek Schipper tot predikant in Zierikzee worden bevestigd. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

31 januari 2017
zierikzee
nieuws 2017 januari, WereldRegio, Freek Schipper, Joke van Voorst, Michiel de Zeeuw, Thomaskerk, Zierikzee