Tegenvaller voor bouwer van Mondragon

De bouwers van het nieuwe Mondragon in Zierikzee zijn tegen een eerste tegenvaller aangelopen.

De geplande parkeergarage kan niet diep genoeg de grond in. Gekozen is om de garage iets hoger te zetten, waardoor het hele complex een meter hoger zal uitvallen. Voor de herontwikkeling van Mondragon zijn sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Het slopen van de panden aan de Paardenstraat en de voormalige concertzaal zijn zonder problemen verlopen. Wel is gebleken dat de half verdiepte parkeergarage niet kan worden aangelegd zoals bedoeld in de bouwvergunning. Tijdens de sloopwerkzaamheden is namelijk gebleken dat er grote hoeveelheden puin in de ondergrond aanwezig zijn. Ook is de grondwaterstand hoger dan verwacht. Hierdoor is het niet mogelijk om de damwanden voor de parkeerkelder te plaatsen op de voorgenomen manier. Dit zou risico’s met zich meebrengen voor de naastgelegen panden. De oplossing van Bouwbedrijf Boogert is om de vloer van de parkeergarage boven het grondwaterniveau aan te leggen. Dit betekent dat het uiteindelijke gebouw ca.1 meter hoger wordt dan in de oorspronkelijke planning. Om dit te realiseren is het nodig dat opnieuw een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Voor deze procedure geldt een termijn van 8 weken. Voor het verhogen van het plan zal de uitgang van de parkeerkelder aan de Paardenstraat worden gerealiseerd in plaats van aan de ’s heer Arendsstraat. Aan de Paardenstraat zijn er geen tegenoverliggende woningen, zodat er geen overlast is van inschijnende koplampen. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

26 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Mondragon, Paardenstraat, Parkeergarage, Zierikzee