Plannen Waterwijk Zierikzee worden aangepast

De entree tot de Waterwijk in Zierikzee wordt aangepast.  In plaats van een rij aaneengeschakelde woningen verrijzen straks op het braakliggend terrein tussen de Regenwulpstraat, Poortkade en Oosterscheldestraat negen vrijstaande huizen. Dat druist in tegen het bestemmingsplan, maar burgemeester en wethouders zijn bereid mee te gaan in de door de projectontwikkelaar gewenste wijziging. Met de aanpassing wordt ingespeeld op veranderingen in de woningmarkt. De vraag naar nieuwbouwwoningen op Schouwen-Duiveland is kleiner dan een aantal jaar geleden bij de opzet van uitbreidingsplan voor Zierikzee nog werd aangenomen. Besloten is daarom minder huizen te bouwen in de Waterwijk en meer in te zetten op kwaliteit en flexabiliteit van de wijk. Lees verder. (bron: PZC)

10 januari 2018
zierikzee
nieuws 2018 januari, PZC, Waterwijk

Schouwen-Duiveland grijpt in om nieuwbouwmarkt vlot te trekken

Het stedebouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk Poortambacht 11 in Zierikzee wordt aangepast. Burgemeester en wethouders zien de noodzaak meer in te spelen op de wensen van toekomstige bewoners van de Waterwijk. Het aangepaste plan dat naar de gemeenteraad wordt gestuurd, voorziet in een grotere smaak aan appartementen en huizen in verschillende prijsklassen. De appartementen worden zo gebouwd dat bewoners daar ook op latere leeftijd goed uit de voeten moeten kunnen. Verder is het de bedoeling een deel van de geplande appartementen in de nieuwbouwwijk niet enkel voor de koopsector aan te bieden, maar ook voor de verhuur. Het totaal aantal nog nieuw te bouwen woningen in het aangepaste stedebouwkundig plan wordt met zes teruggebracht tot 138. Binnen die totale omvang wordt, met instemming van de raad, de mogelijkheid toegevoegd om op 12 kavels vrijstaande woningen te bouwen, naar vrij ontwerp. De enige beperking die daarbij gaat gelden, is de maximale nok- en goothoogte en de voorgeschreven onderlinge afstand. Lees verder. (bron: PZC)
23 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 augustus, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, Poortambacht 11, Waterwijk, Zierikzee