Gelukkig in Zierikzee, maar de heimwee knaagt

Het Humanity House in Den Haag stuurt vandaag, op Wereldvluchtelingendag, acht verhalen de wereld in van mensen die vertellen hoe is om je land te moeten ontvluchten. Een van hen is Yvonne Cunningham uit Zierikzee. Yvonne Cunningham maakt al een tijdje deel uit van de museumcollectie. Het Humanity House wil bezoekers aan den lijve laten ervaren hoe het is om te moeten vluchten. Sinds februari kunnen degenen die de ‘ervaringsreis’ door het museum hebben ondernomen daarna vragen stellen aan acht vluchtelingen, onder wie Cunningham. Zij is niet fysiek in het museum aanwezig, maar in de vorm van video, geluidsfragmenten en voorwerpen. Met een druk op de knop vertelt ze een deel van haar verhaal. Lees verder. (bron: PZC)

20 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, PZC, Humanity House, vluchtelingen, Wereldvluchtelingendag, Yvonne Cunningham, Zierikzee

Statushouders Schouwen-Duiveland blijven op uitkering aangewezen

Vluchtelingen met een verblijfsstatus op Schouwen-Duiveland vinden maar moeilijk een volledig betaalde baan. Van de 190 statushouders die hier de afgelopen vijf jaar zijn komen wonen, komt niemand financieel rond zonder (aanvullende) uitkering. Vluchtelingenwerk en welzijnsorganisatie SMWO worstelen met de juiste methodes om asielzoekers in de regio te laten participeren. De primaire aandacht is gericht op taalonderwijs. Maar niet zelden zijn vluchtelingen in hun geboorteland nooit naar school geweest en analfabeet. Lees verder. (bron; PZC)
16 oktober 2016
zierikzee
nieuws 2016 oktober, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, Mels Hoogendoorn, Paula Schiettekatte, SMWO, Statushouders, vluchtelingen, Vluchtelingenwerk, Zierikzee

‘Dwaze Dagen’ in de spullenopslag voor vluchtelingen

Het lijken de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf wel. Zó hectisch is het maandagmorgen in het voormalige gebouw van de Beatrixschool in Zierikzee. Daar grasduinen vluchtelingen in huisraad, kleding en meubilair. Er worden handen geschud en er wordt gepraat. Ria Schoof van de diaconie van de Thomaskerk laat niemand vertrekken zonder – soms met handen en voeten – een babbeltje te maken. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
19 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Beatrixschool, Ria Schoof, Thomaskerk, vluchtelingen, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Zierikzee

AZC in Zierikzee gaat niet door

Het college van burgemeester en wethouders legt een voorstel voor aan de gemeenteraad om het dossier asielzoekerscentrum (AZC) Zierikzee voor nu te sluiten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft namelijk laten weten dat er geen AZC noodzakelijk is in Zierikzee. Dit naar aanleiding van de stagnerende stroom vluchtelingen naar ons land en het feit dat er nog veel bedden voor opvang in ons land leegstaan. De raad neemt hierover op 20 oktober een definitief besluit. De verwachting is dat voor de jaren 2016 en 2017 landelijk voldoende opvangplekken beschikbaar zijn. Ook als de asielinstroom toch weer toeneemt, dan kan deze de komende twee jaar worden opvangen. Dit betekent dat op korte termijn geen extra opvangplekken nodig zijn, als gekeken wordt naar de bestaande opvangcapaciteit en de plekken die nu nog op verschillende locaties in het land worden gerealiseerd. Op basis van deze ontwikkelingen heeft het COA laten weten dat er voorlopig geen behoefte is aan een AZC op Schouwen-Duiveland. Het sluiten van het dossier betekent dat de gemeenteraad nu geen besluit neemt over het realiseren van een AZC in Zierikzee. Mocht er in de toekomst toch een beroep op de gemeente worden gedaan voor opvang van asielzoekers, dan wordt de situatie opnieuw bekeken. In juli is een draagvlakonderzoek naar de komst van een AZC in Zierikzee gehouden onder inwoners van de stad. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Van de 5.100 verstuurde uitnodigingen hebben 1.102 mensen de vragenlijst ingevuld, dat is inclusief de vragenlijsten die inwoners met behulp van de veldonderzoekers op verschillende locaties in Zierikzee hebben ingevuld. Het onderzoek geeft inzicht in zorgen over de opvang van vluchtelingen en in wat inwoners belangrijk vinden bij de locatiekeuze voor het AZC. Daarnaast wordt ingegaan op de aard van de zorgen, op het belang dat inwoners hechten aan bepaalde voorwaarden en op maatregelen waarmee de mate van zorgen kan worden teruggedrongen dan wel worden weggenomen. Van de inwoners uit Zierikzee die de vragenlijst hebben ingevuld maakt de helft zich niet actief zorgen over de opvang van vluchtelingen. De andere helft maakt zich hier wel (in meer of mindere mate) zorgen over. Als de gemeente zou besluiten om vluchtelingen op te vangen, dan is volgens de respondenten het meest belangrijk dat de gemeente zorgt voor extra inzet op veiligheid, goede begeleiding en ondersteuning om snel te integreren. Het gemeentebestuur heeft waardering voor de manier waarop de inwoners van Schouwen-Duiveland op dit vraagstuk hebben gereageerd. Op een rustige en respectvolle manier heeft iedereen zijn zorgen geuit. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst als onverhoopt de medewerking voor de opvang van vluchtelingen door onze gemeente eventueel opnieuw aan de orde komt. De situatie kan immers veranderen als gevolg van internationale ontwikkelingen. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)
15 september 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 september, Asielzoekers, AZC, COA, Gemeente Schouwen-Duiveland, vluchtelingen, Zierikzee

Knokke-Heist bedankt Zierikzee

Tijdens de eerste wereldoorlog werd het overgrote deel van België bezet en een stroom van vluchtelingen week uit naar Nederland, dat buiten het oorlogsgeweld bleef. Onder hen waren talrijke Vlaamse vissers. De Oude Haven en een gedeelte ten oosten van de Nieuwe Haven lag vol met vissersschepen uit Heist en Zeebrugge. 100 jaar na dato biedt de gemeente Knokke-Heist de inwoners en toeristen van Schouwen-Duiveland een optreden aan als bedankje voor de gastvrijheid destijds. Op zondag 28 augustus tussen 15.00 en 17.00 uur is er muziek en dans op het Havenplein. De koninklijke harmonie ‘Sint-Cecilia’ en volksdansgroep ‘De Sloepe’ treden gezamenlijk op. De gemeente Schouwen-Duiveland ontvangt de gasten in de Gasthuiskerk. Wethouder Jacqueline van Burg verwelkomt het gezelschap met een toespraak bij aanvang van de voorstelling. Het evenement is gratis toegankelijk. (bron: WereldRegiio)
19 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 augustus, WereldRegio, België, Eerste Wereldoorlog, Havenplein, Knokke-Heist, Vlaamse vissers, vluchtelingen, Zeebrugge, Zierikzee

Gemeente vraagt inwoners Zierikzee om mening over AZC

Zierikzeeënaren kunnen van donderdag 7 juli tot en met donderdag 21 juli hun mening geven over het plan om in hun stad een asielzoekerscentrum in te richten. Zij worden op de website www.VluchtelingenZierikzee.nl gevraagd een opiniepeiling in te vullen. Om zeker te zijn dat alleen inwoners van de gemeente het onderzoek invullen, moeten na het invullen een aantal ‘verificatiestappen’ worden gezet. Voor inwoners die geen internet hebben, liggen papieren versies van de vragenlijst klaar bij de receptie van het gemeentehuis.Ook zijn er op verschillende locaties onderzoekers aanwezig op donderdag 14 juli en woensdag 20 juli. Zij kunnen helpen bij het invullen van de peiling. Lees verder. (bron: PZC)
7 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, asielzoekerscentrum, Gemeente Schouwen-Duiveland, opinie, vluchtelingen, Zierikzee

‘Opvang vluchtelingen in Zierikzee’

Als Schouwen-Duiveland besluit om 225 vluchtelingen op te gaan vangen, dan wordt de locatie in Zierikzee gezocht. Zoveel is nu wel duidelijk. Robbert Lievense van Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD) besloot deze week spontaan richting te geven in de discussie en de gemeenteraad lijkt het daarin te volgen.Vrijdag in WereldRegio meer hierover. (bron: WereldRegio)
12 mei 2016
zierikzee
nieuws 2016 mei, WereldRegio, Gemeente Schouwen-Duiveland, Leefbaar Schouwen-Duiveland LSD, Robbert Lievense, vluchtelingen, Zierikzee

Schouwen-Duiveland wil 225 vluchtelingen opvangen

Zo’n 225 vluchtelingen kunnen voor twee jaar onderdak krijgen op Schouwen-Duiveland, als het aan de burgemeester en wethouders van dat eiland ligt. Die willen wel eerst nog raadsleden peilen. Als zij ja zeggen, gaat de gemeente in overleg met het COA. Die heeft zo zijn criteria, maar dat geldt ook voor de gemeente. “Wij zijn een toeristisch eiland en beschouwen de vluchtelingen dan ook als onze gasten”, aldus burgemeester Gerard Rabelink. “Dat houdt in dat we zorgen voor nette huisvesting.” Die huisvesting is niet direct voorhanden, aangezien op Schouwen-Duiveland geen grote gebouwen leeg staan. Er zal dus iets tijdelijks worden neergezet. Daar bestaan in het land diverse voorbeelden van, zegt Rabelink. “Als ik denk aan containers, schieten mijn haren overeind. Maar als je die containers ziet, vallen ze reuze mee.” Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

19 april 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 april, PZC, Burgemeester Gerard Rabelink, container, Gemeente Schouwen-Duiveland, huisvesting, vluchtelingen, Zierikzee