Gemeente blundert met pensionplan Zierikzee

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de plank flink misgeslagen in een vergunningsprocedure voor een pension met tien kamers aan de Schuttershofstraat in Zierikzee. B&B De Schuur moet de gevraagde vergunning voor uitbreiding gewoon krijgen, oordeelt de Raad van State. De gemeente krijgt daarvoor twee weken de tijd.  Voorjaar 2015 vroeg eigenaar J. Huis in ’t Veld vergunning aan om de bed en breakfast in het woonhuis met vijf kamers uit te breiden tot pension met tien kamers. De gemeente nam niet onmiddellijk een besluit, omdat ze nog wat aanvullende bouwtekeningen wilde hebben en schortte de besluittermijn op. Als een gemeente niet binnen een gegeven termijn een besluit neemt, wordt een vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

11 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Bed and Breakfast, De Schuur, Gemeente Schouwen-Duiveland, Raad van State, Schuttershofstraat, vergunning, Zierikzee

Fish&Chips mag gewoon doorgaan

Ondanks een negatief oordeel van de bezwaarshciftencommissie, mag Fish&Chips aan de Mol in Zierikzee gewoon open blijven. Bezwaarmakers tegen de zaak tekenden protest aan en zijn door de bezwaarschiftencommissie in het gelijk gesteld. Maar burgemeester en wethouders voelen er niets voor om de vergunning in te trekken. Wel wordt het iets aangepast. Op welke wijze is vooralsnog niet duidelijk. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

10 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, fish & chips, Gemeente Schouwen-Duiveland, Hooked on Fish and Chips, Mol. Zierikzee, vergunning

Korte metten met vergunning Fish and Chips

De bezwaarschriftencommissie maakt korte metten met het besluit van de gemeente om wél in te stemmen met de komst van de Fish and Chips-zaak aan de Mol in Zierikzee. Het bestemmingsplan staat het niet toe en alvast voorsorteren op nieuw beleid kan niet. Ook zijn er twijfels over de openingstijden en de afspraken die hierover gemaakt zijn. De bezwaarschriftencommissie stelt alle bezwaarden in het gelijk en adviseert burgemeester en wethouders het besluit te heroverwegen. Wat dat betekent is niet duidelijk. Het bedrijf draait al en richt zich overigens niet alleen meer op het ‘onderscheidende’ fish and chips’. Burgemeester en wethouders kunnen het advies van de bezwaarschiftencommissie naast zich neerleggen. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

6 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Bezwarencommissie, Gemeente Schouwen-Duiveland, Hooked, Hooked on Fish and Chips, Mol, vergunning, Zierikzee

Weinig belangstelling voor informatieavond parkeren

De eerste informatieavond over nieuw parkeerbeleid heeft maandagavond net tien mensen getrokken. In het gemeentehuis zijn ze bijgepraat over de plannen. Zo overweegt de gemeente het invoeren van parkeervergunningen in de wijk Malta. Maar vanuit die wijk was de belangstelling ook minimaal. Deze week kunnen mensen ook nog in Renesse en Haamstede terecht. Volgende week is een tweede bijeenkomst in Zierikzee. Meer informatie daarover staat te lezen op de website van de gemeente www.schouwen-duiveland.nl. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

19 april 2017
zierikzee
nieuws 2017 april, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, gemeentehuis, Infotmatieavond, Parkeren, vergunning, Zierikzee

Nieuw beleid terrassen Schouwen-Duiveland

Ondernemers moeten in het nieuwe gemeentelijke terrassenbeleid meer vrijheid krijgen. De huidige spelregels sluiten volgens burgemeester en wethouders niet meer goed aan bij de hedendaagse praktijk. Maandag 27 maart is er in het gemeentehuis een openbare inspraakavond (aanvang 19.30 uur) over het vernieuwde concept. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

21 maart 2017
zierikzee
nieuws 2017 maart, PZC, Inspraak, Terrassen, vergunning, Zierikzee

Marktlui boos over plannen gemeente

Marktlui komen massaal in het geweer tegen het plan van de gemeente Schouwen-Duiveland om vergunningen voortaan voor maximaal vijf jaar te verstrekken. Nu mogen ze nog voor onbepaalde tijd staan, maar de gemeente wil daar paal en perk aan stellen. Ook wil ze loten, mochten er meer gegadigden zijn voor een leeggekomen plaats. Voor de standplaatsexploitanten die nu nog over een vergunning voor onbepaalde tijd beschikken, komt een overgangsregeling. Zij kunnen er na vijf jaar nog eens drie jaar bij krijgen. Lees  verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

17 maart 2017
zierikzee
nieuws 2017 maart, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Gert den Haan, Manuela Brantenaar, Markt, Marktlui, Ruud Schutter, vergunning, weekmarkt, Wim van der Put, Zierikzee

Standplaatsen om de vijf jaar verloot

Vergunningen voor standplaatsen op Schouwen-Duiveland worden voortaan niet meer voor onbepaalde tijd maar voor maximaal vijf jaar verstrekt. Dat is althans het plan. Belangstellenden kunnen meepraten over het nieuwe standplaatsenbeleid tijdens een inspraakavond op 16 maart. In het conceptplan wordt aangegeven dat, met uitzondering van medische diensten en standplaatsvergunningen op eigen terrein, vergunningen nog voor maximaal vijf jaar worden uitgegeven. Zijn er meerdere gegadigden bij een leeggekomen plaats dan wordt er voortaan geloot. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

27 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Markt, Standplaats, vergunning, weekmarkt, Zierikzee