Gemeente wil niet meer kwijt zijn aan uitvoeringsdienst

Schouwen-Duiveland tekent bezwaar aan tegen de in verhouding hogere contributie die zij aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is verschuldigd. De overheid heeft besloten dat het ‘gezag’ bij zware ongevallen in de industrie bij de gemeenten wordt weggehaald en neergelegd bij de provincies. Daardoor krijgen de gemeenten minder geld en de provincies wat meer. Voor Schouwen-Duiveland betekent dat een korting van 31.000 euro per jaar op de algemene uitkering van het rijk. De gemeente had erop gerekend dat zij dan ook 31.000 euro minder contributie aan de RUD hoefde te betalen. Maar dat blijkt niet het geval. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

27 oktober 2016
zierikzee
nieuws 2016 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Regionale Uitvoeringsdienst, RUD, Uitkering, Zierikzee

Rijk kort uitkering Schouwen-Duiveland met negen ton

Schouwen-Duiveland krijgt de komende jaren ruim negen ton minder uit het gemeentefonds. Dat komt omdat vakantieverblijven volgens de minister niet meetellen in het aantal gebouwen dat in een gemeente staat. Dat aantal is een van de criteria waarop het Rijk de uitkeringen aan gemeenten baseert. Schouwen-Duiveland begrootte de korting vorig jaar op ongeveer drie ton structureel. Dat blijkt nu negen ton te zijn. Dit op een totale algemene uitkering van 32 miljoen, nog vermeerderd met 16 miljoen voor het sociaal domein. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
30 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 augustus, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Gemeentefonds, Sociaal Domein, Uitkering, Zierikzee