Raadleden verzorgen lezingen bij Christmas Carols in Zierikzee

Zeer Brits en zeer traditioneel; dat is The Ceremony of Christmas Carols. Het concert vindt vrijdag 22 december plaats in de Nieuwe kerk van Zierikzee. Het motto van dit jaar is Ster van Gods dromen’ , naar een Zweeds kerstlied dat is  vertaald door de nieuwe predikant van de Thomaskerk, Freek Schipper. Tussen de vele liederen door zijn er lezingen.  Elk jaar doet een andere maatschappelijke groep dat en nu is gekozen voor de gemeenteraad. Aan het woord komen:  Johan Pannekoek (CU), Floris van der Paauw (SGP), Guusje Poot (LSD), de CDA’ers Daniel Joppe en Marleen van Kooten, Laurance Haack (VVD) en Anita de Vos (SP). Raadsvoorzitter Gerard Rabelink verzorgt ook een lezing. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

11 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, PZC, Anita de Vos, Burgemeester Gerard Rabelink, Daniël Joppe, Floris van der Paauw, Freek Schipper, Guusje Poot, Johan Pannekoek, Laurance Haack, Marleen van Kooten, Nieuwe Kerk, The Ceremony of Christmas Carols, Thomaskerk

Experimentele kerkdienst in Nieuwe Kerk

De Thomaskerk houdt zondag 19 november een experimentele anders-dan-anders kerkdienst in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Met deze formule wil de kerk laten zien van deze tijd te zijn. Veel mensen hebben een beeld van de kerk van lang geleden: met eenrichtingsverkeer, vaste waarheden en zekerheden en met muziek die ver van de mensen afstond. Maar niet alleen de samenleving, ook de kerk is veranderd. Lees verder. (bron: PZC)

14 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, PZC, Thomaskerk

Geloven door horen, zien en zingen

Van de krijgsmacht naar Zierikzee is een grote stap. Dominee Freek Schipper is met veel plezier begonnen aan deze nieuwe uitdaging. Al in zijn studietijd verdiepte hij zich in de vertolking van het evangelie in verschillende contexten. “Het evangelie staat centraal, maar de beleving daarvan is in het leger en in Zierikzee wel anders.” Direct na de middelbare school begon ds. Freek Schipper aan de theologiestudie in Kampen. Een kleinschalige universiteit waar de nadruk lag op de opleiding voor het werk in de gemeente. “De studie trok mij aan, omdat het heel breed is. Ik wilde vanaf het begin ook dominee worden. Het geloof was toen al belangrijk voor mij, maar ik was me er van bewust dat ik naast de studie ook sociale vaardigheden moest ontwikkelen.” “Gelukkig was de studiedruk toen nog niet zo hoog en had ik tijd om vrijwilligerswerk te doen bij vluchtelingen en functies in een studentenvereniging te vervullen om onder andere het spreken in het openbaar te oefenen. Zo voorkwam ik dat ik een studeerkamergeleerde zou worden.” Al jong begon de dominee in een gemeente in Montfoort, daarna volgden Goor en Epe. Verhuizen hoort bij het werk van een predikant. Was dat niet lastig voor zijn gezin? “Mijn vrouw Caroline is flexibel en had er niet veel moeite mee. Toen we in Epe woonden, kregen onze twee kinderen ook wel inspraak. Daar zijn we gebleven tot zij hun middelbare school hadden afgemaakt. Voor mij werd het toen tijd om iets te gaan doen in een nieuwe omgeving, met ander publiek en andere verwachtingen.” “Ik kreeg een contract voor maximaal vijf jaar bij defensie. Daar zijn de gesprekken over het algemeen niet te vergelijken met die in een gemeente. Ik moest mij opnieuw afvragen wat de Bijbel in een andere context kon betekenen. Spreken over het evangelie in niet-kerkelijke omgeving. Ik ben ook op uitzending geweest, ruim drie maanden in het Midden-Oosten. In feite een oorlogsmissie. Er werden door onze vliegtuigen bommen gegooid op stellingen van IS in Irak, maar onze uitvalsbasis bevond zich in onbedreigd gebied. Er speelden daar veel vragen die juist bovenkwamen, doordat de mensen ver van huis waren.” In de Thomaskerk is ds. Schipper weer bezig met het werk in de kerk. “In de drieslag: vieren – leren – en dienen zijn voor mij alle aspecten even belangrijk. Er is een wisselwerking. Wat ik in een gespreksgroep hoor, gebruik ik soms in een preek en in de gesprekken met mensen komt wel eens iets terug uit de preek. Het gaat altijd om de kern van het evangelie: God laat zich zien in het leven en de liefde van Jezus. Dat kun je op verschillende manieren beleven. De Thomaskerk is een levendige gemeente met veel creatieve mensen en oog voor de samenleving. Ik hoop daar met mijn inbreng en ervaring een bijdrage aan te kunnen leveren.” (bron: Ons Eiland / foto: Marieke Mandemaker)

25 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, Ons Eiland, dominee, Freek Schipper, Marieke Mandemaker, Thomaskerk, Zierikzee

Thomaskerk heeft nieuwe predikant

De Thomaskerk in Zierikzee heeft weer een eigen predikant. Het is ds. Freek Schipper (54) uit Bergen op Zoom, momenteel krijgsmachtpredikant in Woensdrecht. Hij vervult daarmee de vacature die ontstaan is sinds het vertrek van ds. Michiel de Zeeuw en ds. Joke van Voorst. De beroepingsbrief is maandag door de voorzitter en de scriba van de kerk persoonlijk in Bergen op Zoom bezorgd waarna de predikant zijn al gereed liggende aanvaardingsbrief wederkerig overhandigde. Vorige week waren de predikant en zijn vrouw aanwezig op een kennismakingsavond in de Thomaskerk. Daar werd de predikant op voordracht van de kerkenraad unaniem gekozen. Freek Schipper heeft een ruime ervaring van werken in kerkelijke gemeenten waar hij, naast het reguliere predikantswerk, zich bezig hield met catechese, gespreksgroepen met ouderen en jongeren, bezinningsprojecten rondom relaties, homosexualiteit en pluraliteit, alternatieve vieringen en creatieve projecten rond kunst en kerk en samenleving. Zijn doctoraalscriptie in Kampen ging over de vertolking van het Evangelie in verschillende contexten, zoals niet westerse culturen. Tijdens zijn werk als krijgsmachtpredikant hield hij zich naast het leggen van alle contacten o.a. bezig met ethiek en het ter sprake brengen van het geloof in een niet-kerkelijke omgeving. Na het beëindigen van zijn contract is het zijn wens de ervaringen die hij opdeed te gebruiken in het werken in een kerkelijke gemeente. Hij wil zich inzetten voor het pastoraat en het leggen van bruggen tussen kerk en samenleving. De vacante periode van de Thomaskerk heeft een jaar geduurd. In het voorjaar zal Freek Schipper tot predikant in Zierikzee worden bevestigd. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

31 januari 2017
zierikzee
nieuws 2017 januari, WereldRegio, Freek Schipper, Joke van Voorst, Michiel de Zeeuw, Thomaskerk, Zierikzee

‘Dwaze Dagen’ in de spullenopslag voor vluchtelingen

Het lijken de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf wel. Zó hectisch is het maandagmorgen in het voormalige gebouw van de Beatrixschool in Zierikzee. Daar grasduinen vluchtelingen in huisraad, kleding en meubilair. Er worden handen geschud en er wordt gepraat. Ria Schoof van de diaconie van de Thomaskerk laat niemand vertrekken zonder – soms met handen en voeten – een babbeltje te maken. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
19 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Beatrixschool, Ria Schoof, Thomaskerk, vluchtelingen, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Zierikzee