LSD wil bezem door subsidiepot

De politieke partij Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD) wil de bezem door de subsidiepot halen. Nu gaat er jaarlijks meer dan vijf miljoen euro de deur uit, maar fractievoorzitter Robbert Lievense vraagt zich af of het niet wat efficiënter kan. Wat hem betreft worden ook de bibliotheek (ruim zeven ton), de muziekschool én de welzijnsorganisatie SMWO tegen het licht gehouden. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

27 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Leefbaar Schouwen-Duiveland LSD, Robbert Lievense, SMWO, subsidie, Zeeuwse Muziekschool

Vrijwilligers ingezet tegen eenzaamheid op Schouwen-Duiveland

De helft van de 65-plussers op Schouwen-Duiveland kampt met eenzaamheid. De landelijke stichting ‘Vier het Leven’ doet daar wat aan en krijgt daarom subsidie. Het gemeentebestuur trekt 7500 euro (2500 per jaar) uit om het werk van de stichting mogelijk te maken. Eerder al legde de stichting Renesse 2500 euro op tafel.  Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

20 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jolanda Eversdijk, Ouderen, stichting 'Vier het Leven', subsidie

Bezuiniging op cultuur en sportprojecten is dood in de pot

De incidentele subsidie voor culturele- en sportprojecten moet mogelijk blijven. Kunstenares en filmmaakster Eef de Graaf uit Zierikzee is een online petitie begonnen om het raadsbesluit van de gemeente Schouwen-Duiveland terug te draaien. In de petitie wordt de vraag opgeroepen ‘wat de achterliggende beweegredenen zijn van de raad om met zo’n groot gemak het budget van 62.000 euro in zijn geheel over te hevelen naar de viering van Sinterklaas en koningsdag, zonder dat die organisaties daar om hebben gevraagd’. Niet dat zij dat die organisaties misgunt, benadrukt De Graaf in een toelichting, maar daardoor staan anderen straks in de kou. Ze verwijst onder meer naar kleinere orkesten die nieuwe muziekinstrumenten nodig hebben. Lees verder. (bron: PZC)

16 december 2016
zierikzee
nieuws 2016 december, PZC, 'Het Tij van de Toekomst', Eef de Graaf, Petitie, subsidie, Zierikzee

Zestig mille voor Schouwse feesten

Bij wijze van proef kunnen de organisatoren van Sinterklaasintochten en Oranjefeesten in Schouwen-Duiveland komend jaar 62.000 euro tegemoet zien. Een voorstel van LSD en CDA hiertoe kreeg, donderdag een meerderheid in de gemeenteraad.
,,De organisatoren van Sinterklaasintochten en Koningsdagvieringen krijgen hun begrotingen niet meer rond. Er zit ook frictie tussen wat wij aan cultuur voor selecte gezelschappen subsidiëren en wat we voor deze volksfeesten over hebben,” begon Robbert Lievense van LSD zijn betoog. In zijn voorstel krijgt een stad of dorp één euro per inwoner, met een minimum van 500 en een maximum van 7500 euro per feest. Dat kost de gemeente dan 62.000 euro. Lees verder. (bron: PZC)

24 november 2016
zierikzee
Nieuws, CDA, Intocht, Jacqueline van Burg, Leefbaar Schouwen-Duiveland LSD, Oranjevereniging, Robbert Lievense, Sinterklaas, Stichting Intocht Sinterklaas Zierikzee, Stichting Koningsdag Zierikzee, subsidie, VVD, Zierikzee

Odensehuis Zierikzee gaat in januari van start

Het Schouwen-Duivelandse Odensehuis is in januari operationeel. Het inloophuis voor mensen met geheugenklachten wordt gevestigd in een deel van het gebouw van Allévo aan de Grevelingenstraat in Zierikzee. Volgens Rita Zwagemaker, coördinator van het Odensehuis Walcheren en kwartiermaker van het Schouwse huis, kan in maart de officiële opening plaatsvinden. Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met vormen van dementie en hun mantelzorgers. Lees verder. (bron: PZC)

25 oktober 2016
zierikzee
nieuws 2016 oktober, PZC, Allévo, dementie, geheugen, Gemeente Schouwen-Duiveland, Grevelingenstraat, mantelzorger, Odensehuis, Rita Zwagemaker, subsidie, Zierikzee

Rijksgeld voor opknappen Zeelandbrug

De provincie Zeeland ontvangt in de periode 2017-2022 een instandhoudingssubsidie van ruim €924.000 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het voor onderhoud van de Zeelandbrug.De subsidie wordt gebruikt voor het conserveren van de westleuning, de pijlers en de basculekelders van de brug. De Zeelandbrug is in 2015 aangewezen als beschermd monument omdat het een beeldbepalend monument is voor de landinrichting van Nederland en Zeeland. Het verbindt de voormalige eilanden Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland, en is van belang geweest voor de cultuurhistorische en sociaalhistorische ontwikkeling van Zeeland. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
22 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, beeldbepalend, beschermd, monument, provincie Zeeland, subsidie, Zeelandbrug, Zierikzee

Openbaar onderwijs Schouwen boos over stopzetten subsidie

Openbaar onderwijskoepel Obase stapt naar de rechter als de gemeente een oude subsidie beëindigt. Bij de verzelfstandiging van het basisonderwijs in 2005 hebben de scholen van de gemeente een flinke som geld gekregen om het onderwijs zelf te organiseren. Daar bovenop verleende de gemeente op verzoek van Obase nog een extra jaarlijkse subsidie om de schooltjes schoon en warm te houden. De rijksbijdrage was daarvoor te laag. De laatste jaren wordt de bijdrage alleen nog voor stookkosten gebruikt. Sinds 2012 krijgt het bijzonder onderwijs de subsidie ook. Voor Obase bedraagt die 58.000 euro per jaar en voor de christelijke koepel Radar 55.000 euro. Lees verder. (bron: PZC)
20 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, Obase, openbaar onderwijs, school, subsidie, Zierikzee

Obase kan gemeentelijke subsidie voor energiekosten niet missen

Obase kan de energierekeningen en schoonmaakkosten voor haar schoolgebouwen op Schouwen-Duiveland niet zelf ophoesten. Ze wil de gemeentelijke subsidie niet kwijt. Ewald de Keijzer, directeur van de overkoepelende organisatie voor openbare scholen op Schouwen-Duiveland: “We hebben op dit eiland nog veel oude schoolgebouwen, omdat de gemeente altijd te weinig heeft gespaard om nieuwe te bouwen. Het aflopen van de subsidie zou gelijk moeten lopen met de vervanging van oude schoolgebouwen.” Door de bezuiniging zou Obase zestig mille per jaar mislopen. Lees verder. (bron: PZC)
18 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, Obase, subsidie, Zierikzee

Gemeente Schouwen-Duiveland beknibbelt op schoolgebouwen

Nu zo veel schoolgebouwen op Schouwen-Duiveland duurzaam zijn gemaakt, vindt de gemeente dat ze ook niet meer bij te dragen in energiekosten. De subsidie daarvoor wordt afgebouwd. Obase, het overkoepeld orgaan van alle openbare basisscholen op Schouwen-Duiveland, krijgt dit jaar nog bijna zestig mille als tegemoetkoming voor ‘materiële instandhouding’, zoals energie- en schoonmaakkosten. Het bijzonder primair onderwijs, waar bijvoorbeeld Radar en Prisma onder vallen, krijgen iets minder. Maar de komende jaren krijgen ze nog minder. De gemeente wil de subsidie in drie jaar tijd afbouwen naar nul. Lees verder. (bron: PZC)
17 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, Obase, subsidie, Zierikzee

Gemeente stopt met MFC Zierikzee

De gemeente is niet van plan om het beheer van het multifunctioneel centrum over te nemen nu het bestuur is opgestapt en niet voor opvolgers heeft gezorgd. Burgemeester en wethouders willen het contract na augustus 2017 niet verlengen. De huurders moeten dan op zoek naar alternatieve ruimtes. Doordat het bestuur zelf opgestapt is en niet in opvolging heeft voorzien heeft de stichting zelf op dit besluit aangestuurd, menen burgemeester en wethouders. De Socialistische Partij had er vragen over gesteld aan B en W. De antwoorden zijn duidelijk. De vraag is of het MFC wel door kan gaan als er zich een nieuw bestuur aandient. Daarover spreken B en W niet. Dat het MFC nu wel financieel in de plus staat, komt volgens B en W omdat er een ton aan subsidie naar de organisatie gaat. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
12 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, MFC, subsidie