Herinrichting speelplaats Basterstraat/Mosselboomgaard

Na verplaatsing van de voetbalkooi naar het parkeerterrein Scheldestraat wordt het vrijkomende terrein aan de Mosselboomgaard in Zierikzee in het najaar opnieuw ingericht. Er worden enkele speeltoestellen geplaatst en ook diverse lei- en fruitbomen geplant. Direct omwonenden hebben hun mening kunnen geven over de gewenste inrichting. In de tekening is het ontwerp aangegeven. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

31 juli 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 juli, Basterstraat, Mosselboomgaard, speelplaats, speeltoestel, Zierikzee

Groene speelplaats voor Willibrordusschool

De jongste leerlingen van de Willibrordusschool in Zierikzee hebben de groene speelplaats in gebruik genomen. Na een fondsenwerving, en een bouwperiode met voornamelijk ouders kan de speeltuin dan eindelijk door de kinderen worden geprobeerd. Vorig jaar kreeg de fondsenwerving een boost. Stichting Bevordering Zorg Schouwen-Duiveland, Nutsfonds Zierikzee en de Rabobank Oosterschelde beloofde financiële steun, welke de begroting rond maakte. Gedurende de maand februari waren de ouders iedere zaterdag op het schoolplein te vinden. Vele handen maakte immers licht werk. Een heel mooi initiatief van ouder participatie bij de schoolorganisatie, gesteund door diverse fondsen en ondernemers van en rond Schouwen-Duiveland. Sandee hoveniers ondersteunde de ouders met de werkzaamheden. De inrichting van de tuin is in samenspraak met team, ouders en de kinderen tot stand gekomen. In de tuin hebben de kinderen alle ruimte om te spelen, actief bezig te zijn, even lekker te kletsen in een hoekje of fijn met de winkel te spelen. Naast de natuurlijke elementen met de beplanting is er ook plaats voor dieren binnen de tuin. Traas Nature Care voorzag de tuin van diverse vogelkastjes, een vlinderhuis, een insectenhotel en een egelhuis. Aan de muur van de school komen nog vleermuisvoorziening. Op deze manier wordt nog meer groen teruggebracht in de stad. Groen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat jongens na het spelen op een groen schoolplein beter de leesstof kunnen opnemen. Spelen op een groen schoolplein ondersteunt kinderen ook in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Groen nodigt uit om te ontdekken hoe de natuur in elkaar zit. (bron/foto: WereldRegio)

19 maart 2017
zierikzee
nieuws 2017 maart, WereldRegio, natuurspeeltuin, Sint Willibrordusschool, speelplaats, Taco Meeles, Zierikzee

Vervanging speeltoestellen en ondergronden

Van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 11 november worden er op verschillende plaatsen op het eiland speeltoestellen vervangen en kunstgrasondergronden aangebracht. Eerst worden er oude en versleten speeltoestellen weggehaald. Vervolgens start aannemer BTL uit Bruinisse met het verwijderen van de bestaande ondergrond van houtsnippers. Hierna wordt er een nieuwe ondergrond aangebracht van kunstgras. Als laatste worden er nieuwe toestellen geplaatst. Op een aantal plaatsen worden de speeltoestellen herschikt. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om goede en veilige speelvoorzieningen te houden. Kunstgras leent zich hier beter voor dan houtsnippers. Ondergronden van kunstgras zijn kwalitatief hoogwaardig en duurzaam in het beheer en onderhoud. Ook is het onderhoud van kunstgras goedkoper dan van houtsnippers. (Voor alle duidelijkheid: het kunstgras wordt ingestrooid met zand en niet met rubberen korrels die recentelijk in het nieuws zijn gekomen vanwege mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.) In Zierikzee gaar het om de volgede lokaties:
– Middenbank: Kunstgras + Wacky Spinner, Hobbelmargriet, Brandweerauto, Schommel dubbel
– Speelmansplaat: Kunstgras + Nestschommel, Spinner Bowl, Twister stippen
– Steenbank: Kunstgras + Schommel dubbel, Duikelrek
– Vagerstraat: Kunstgras + Duikelrek, cityhopper

(bron: Gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

21 oktober 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 oktober, Gemeente Schouwen-Duiveland, kunstgras, speelplaats, speeltoestel, vervanging, Zierikzee

Bewoners keuren ontwerp van speeltuin Zierikzee af

Toekomstige bewoners van de renovatiewijk Buzee in Zierikzee hebben het ontwerp voor een speeltuin naar de prullenbak verwezen. “Eigenlijk was iedereen teleurgesteld tijdens de info-avond. Dit is ook geen speeltuin die past bij de kwaliteit van de wijk”, verwoordt de Zierikzeese ontwerper Erik van Uffelen de gevoelens van de wijk. “Er komt luxe bestrating en er is ook niet bezuinigd op de huizen. Dwars door de wijk loopt een groenstrook. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

8 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Buzee, Erik van Uffelen, H.J. Doelemanplein, speelplaats, Speeltuin