Softdrugsbeleid Schouwen-Duiveland verouderd en achterhaald

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat haar softdrugsbeleid tegen het licht houden. In de tweede helft van 2017 moet duidelijk worden of het nog realistisch is zich hier vast te klampen aan een algeheel verbod op coffeeshops. Die termijn is gekozen in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet het gedoogbeleid op de schop neemt. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is onderzoek gedaan naar de huidige problematiek rond de gedoogde verkoop en illegale aanlevering van softdrugs bij coffeeshops. Dat rapport, ‘Het failliet van het gedogen’, biedt de (landelijke) overheid verschillende handvatten het beleid aan te passen aan de praktijk. In het rapport worden drie scenario’s beschreven: vrijgeven, verbieden of regelen. De onderzoekers komen tot de slotsom dat regelen de voorkeur heeft. Lees verder. (bron: PZC/ foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
22 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, coffeshop, gedoogbeleid, softdrugsbeleid, Zierikzee

Burgemeester wil nieuwe discussie over drugsbeleid op Schouwen-Duiveland

Een coffeeshop kan SchouwenDuiveland voorlopig op zijn buik schrijven, maar er zit wel een discussie over het softdrugsbeleid op het eiland aan te komen. Het huidige beleid dateert namelijk uit 1997, het jaar van de gemeentelijke herindeling. Dat beleid gaat uit van de nul-optie: géén coffeeshop op Schouwen-Duiveland, ook al schreef het politiedistrict Oosterscheldebekken destijds voor dat per 40.000 inwoners één coffeeshop zou moeten worden gelegaliseerd. Het is tijd om die nota eens te actualiseren, zei burgemeester Gerard Rabelink. “Waar staan we nu? Welke zaken moeten we integraal aanpakken? Landelijke wetgeving voor de achterdeur zou ook wenselijk zijn.” Maar een experiment voor gelegaliseerde wietteelt, zoals de SP voorstelde, daar moest Rabelink niet aan denken. “Nee, op dit moment niet.” Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
7 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Anita de Vos, Burgemeester Gerard Rabelink, Coffershop, Daniël Joppe, Gemeente Schouwen-Duiveland, Illegale drugshandel, Jos Hoeijmakers, Raadszaal, Ramon Warrens, Robbert Lievense, Schouwen-Duiveland, softdrugsbeleid, Wim Dorst