Ouderparticipatie realiseert groene speeltuin St. Willibrordusschool

Op dit moment wordt op het onderbouwspeelplein van de Willibrordusschool een groene speeltuin gerealiseerd. De school had de aanpassing van het schoolplein als wens op het lijstje staan, alleen de kosten hielden de school tegen. Op initiatief van een werkgroep geheel bestaande uit ouders werd dit project opgepakt, en mogelijk gemaakt. De werkgroep  heeft zowel voor de financiering als voor de realisatie gezorgd. De financiering van het plan komt deels uit ouderbijdrage verzameld bij diverse acties op school. De jaarlijkse barbecue draagt bij, maar ook leerling acties zoals een sponsorloop. De acties van school dragen ongeveer de helft van de kosten bij. De andere helft wordt opgebracht door drie sponsoren, te weten de Rabobank Oosterschelde, Nutsfonds Zierikzee en de Stichting Maatschappelijk Zorg Schouwen-Duiveland. Zonder de sponsorbijdragen had het nog zeker 5 jaar geduurd voordat de school voldoende middelen beschikbaar had. De werkgroep wordt door Eetcafe ’t Centrum en Wies Horeca Service tijdens de aanlegdagen voorzien van een lunch. Auto Kievit sponsorde de autobanden voor de trap naar de glijbaan. Momenteel zoekt de werkgroep nog een sponsor voor een bank rond een boom. Voor de realisatie van het project wordt de werkgroep ondersteunt door Sande Hoveniers uit Kamperland. Sandee draagt zorg voor het specialistische werk, en het werk waarvoor groter materieel benodigd is. Vanuit het hoveniersbedrijf in Kamperland worden materialen aangeleverd. De ouders zijn inmiddels vanaf zaterdag 4 februari elke ochtend bezig met de aanleg van de tuin. Tijdens de eerste zaterdag werden alle werkzaamheden gedaan welke nodig waren om de tuin te kunnen realiseren. De oude materialen werden verwijderd, en het speelhuisje werd vrij gegraven. In de aansluitende werkweek werden plantvakken uitgegraven, huisje verplaats, speelheuvel gemaakt en de kruipbuis geplaatst door de hoveniers van Sandee. De daarop volgende zaterdag kwamen de ouders weer in actie om met palen diverse afzettingen te maken, een winkeltje te bouwen en de wilgentunnel te maken. Afgelopen week kwam er al een echt zicht op de speeltuin. Diverse werkzaamheden konden afgerond worden. De paden werden opgevuld met snippers, en diverse boomstronken geplaats. Volgende week zaterdag 25 februari staat de afwerking van de speeltuin op het programma. Groen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat jongens na het spelen op een groen schoolplein beter de  leesstof kunnen opnemen. Spelen op een groen schoolplein ondersteunt kinderen ook in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Groen nodigt uit om te ontdekken hoe de natuur in elkaar zit.Uit onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen unieke speel- en leermogelijkheden bieden voor kinderen. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker dan een grijs schoolplein en spelen er gevarieerder. Jongere kinderen vinden school leuker, hebben meer vriendjes en geven aan minder vaak gepest te worden dan hun leeftijdsgenootjes met een tegelplein. Als een plein na vergroening ook echt aantrekkelijker wordt gevonden, verbetert het sociale klimaat van de school. Een groen schoolplein is eigenlijk nooit klaar, het blijft zich ontwikkelen. (bron en foto: Werkgroep groene speeltuin Willibrordus Zierikzee)

 

18 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, Eetcafé 't Centrum, ouderparticipatie, Sandree Hoveniers, Sint Willibrordusschool, Speeltuin, Wies Horeca Service, Zierikzee