Hartveilig verder als HartslagNu

HartveiligWonen en HartslagNu, de twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AED-hulpverlening in Nederland, slaan de handen ineen en gaan over naar één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren wanneer uit hun buurt een melding binnenkomt van een circulatiestilstand.

Alle meldkamers ambulancezorg zullen in de loop van 2018 gebruik maken van dit systeem. Dit betekent dat burgerhulpverleners straks via hun telefoon snel en efficiënt gealarmeerd kunnen worden, wanneer ze in de buurt van een melding zijn. Om de overgang naar één alarmeringssysteem mogelijk te maken, wordt een nieuwe, onafhankelijke stichting opgericht, die de naam HartslagNu krijgt. HartveiligWonen levert de technologie voor het nieuwe landelijk alarmeringssysteem. De samenwerking tussen HartveiligWonen en HartslagNu om tot één landelijk systeem te komen, wordt ondersteund door De Hartstichting, GGD GHOR Nederland, Het Nederlandse Rode Kruis, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ambulancezorg Nederland.  Op Schouwen-Duiveland was het Rode Kruis in zee gegaan met Hartveilig Wonen. (bron: WereldRegio)

23 januari 2018
zierikzee
nieuws 2018 januari, WereldRegio, AED, HartslagNu, HartveiligWonen, Rode Kruis

Lintje voor Bea Arends Vogelezang uit Zierikzee

Op woensdag 25 januari ontving mevrouw Arends-Vogelezang uit Zierikzee een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Gerard Rabelink. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Rode Kruis Schouwen-Duiveland. In 1978 sloot mevrouw Arends zich aan als vrijwilliger bij de afdeling Zierikzee van het Rode Kruis. Bij deze organisatie heeft zij een groot aantal functies uitgeoefend. Zij werd als helper onder meer lid van de colonne en werd ingezet als vrijwilliger op de ambulancedienst op Schouwen-Duiveland. Tevens zette zij zich in voor EHBO onderwijs aan jongeren en was zij vrijwilliger bij de bloedbank en bij evenementen.. In 1999 werd Bea Arends bestuurslid binnen de afdeling Zierikzee en vanaf 2002 ook van het toenmalig district Schouwen-Duiveland. In 2012 was er een fusie en werd betrokkene bestuurslid van het district Zeeland. Bij veel organisaties is Bea daarom ook het gezicht van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Voorbeelden zijn de avondvierdaagse, de havendagen, de hardloopwedstrijden van sportvereniging Delta Sport en Koningsdag. Tien jaar lang zette mevrouw Arends zich daarnaast in voor de werkgroep Dierenbescherming Schouwen-Duiveland. Voorts begeleidde mevrouw Arends jarenlang mensen met een verstandelijke beperking tijdens het zwemmen. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)

26 januari 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 januari, Bea Arends-Vogelezang, Burgemeester Gerard Rabelink, Koninklijke onderscheiding, Lintje, Rode Kruis, Zierikzee