Reddingsbrigade traint in zelfredzaamheid

De reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland wordt regelmatig ingezet voor het waarborgen van de veiligheid bij evenementen op en rond het water. De inzet wordt gevraagd bij tal van evenementen zoals havendagen, visserijdagen, zwemtochten, roeiwedstrijden, zeilwedstrijden, duikevenementen enzovoorts. Daarnaast heeft de reddingsbrigade een rampenploeg stand-by staan om op te treden in het geval van een watersnood. Op de Zeeuwse wateren vinden evenementen vaak plaats op ruim en open water. Uit eigen ervaring weten de leden dat het van belang is om met goed materieel en goed getraind het water op te gaan. Daarom is door het bestuur besloten om gerichter te trainen op zelfredzaamheid in het geval de reddingsbrigade zelf iets overkomt. Daar het trainen met onze persoonlijke reddingsmiddelen voorheen op individuele schaal gebeurde, is er besloten om dit nu breder te trekken. Vrijdag jongsleden zijn alle leden van de Reddingsbrigade Zierikzee Duiveland welke zich inzetten op open water uitgenodigd om een training te volgen waarbij het accent lag op het overleven op zee. Het doel van deze training was naast het bevorderen van de zelfredzaamheid ook het bekend worden met de door ons gebruikte persoonlijke veiligheidsmiddelen. De training vindt zijn basis in de Basic Safety Training een STCW training welke verplicht is voor alle zeevarenden. STCW staat voor International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, dit is een internationaal verdrag over de minimale eisen waaraan zeevarenden op koopvaardijschepen moeten voldoen qua training, certificatie en wachtlopen. Een paar van onze leden zijn werkzaam in de zeevaart en volgen deze cursus iedere vijf jaar. Met gebruikmaking van deze kennis is een training opgezet. Het is de bedoeling om deze training jaarlijks terug te laten komen. Op de foto hoe een huddle wordt gevormd. Metene huddle blijft men bij elkaar en ook warmer om de overlevingskans te vergroten. (bron: Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland/ foto: RBZD/Niels Muller)

27 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, Eevenementen, Niels Muller, Rampenploeg, Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, training, Zelfredzaamheid

Drie mille voor reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland

De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland heeft drieduizend euro gehad voor nieuwe overlevingspakken. De gift komt van de stichting Bevordering Zorg Schouwen-Duiveland. Overlevingspakken houden de bemanning van de reddingsboot droog en warm tijdens een inzet. Lees verder. (bron: PZC)

25 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, PZC, Overlevingspakken, Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, stichting Bevordering Zorg Schouwen-Duiveland, Zierikzee

Reddingsbrigade redt Pieten

Sinterklaas heeft zaterdag 19 november voet aan wal gezet in Zierikzee. Het schip waarmee Sinterklaas zijn reis volbracht lag snel gemeerd aan de steiger aan het Rollandthof. Dit ging minder soepel voor de sleepboot waarmee het grootste deel van de pieten werd overgebracht. Door de lage waterstand liep deze pietensleepboot vast net boven de brug, op een afstand van een 50-tal meters van de steiger. De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland was op deze drukke dag aanwezig met een reddingsvlet en een aantal eenheden langs de kade. De bemanning van de reddingsvlet zag de pieten stranden en kon de pieten overvaren van de pietensleepboot naar de steiger zodat het feest kon doorgaan met al de pieten. De reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland is tijdens de intocht van Sinterklaas in Zierikzee veiligheidspartner van de Stichting Intocht Sinterklaas Zierikzee en verzorgt het toezicht langs de kade en op het water tijdens dit mooie evenement. Het is mogelijk om lid te worden van de reddingsbrigade als men in het bezit van een zwemdiploma is. In het zwembad wordt de basis van het reddingszwemmen bijgebracht, na het behalen van een aantal reddingsdiploma’s en het EHBO diploma, kunnen leden meedraaien tijdens evenementen om zo het geleerde in de praktijk te brengen. Voor meer informatie over de reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland kunt u terecht op: www.rbzd.nl of u kunt mailen naar: info@rbzd.nl. Uiteraard is iedereen welkom in het zwembad van Zierikzee aan de Lange Blokweg op vrijdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. (bron: Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland / foto: Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland)

20 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, boot, Nieuwe Haven, Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, Rollandthof, Sinterklaas, sleepboot, steiger, Zierikzee, Zwarte Pieten

Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland naar Serious Rescue

De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland doet vanaf 17 december mee aan Serious Rescue. Met Serious Rescue varen reddingsbrigades drie dagen lang in een lang lint van Gouda naar Breda. Die 145 kilometer wordt afgelegd voor 3FM Serious Request dat geld inzamelt voor het Rode Kruis. Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor kinderen die sterven aan de gevolgen van longontsteking. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

12 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Breda, Gouda, Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, Serious Rescue, varen, Zierikzee

Reddingsboot Jan B. is niet meer te gebruiken

Reddingsboot Jan B. van de Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland is total loss verklaard. De boot, die begin augustus omsloeg na een bewakingsklus bij een zeezwemtocht, heeft het incident niet overleefd. Daar kleeft voor de vereniging wel wat emotie aan. Door de manier waarop de boot verloren gegaan is en omdat de naamgever, wijlen Jan Berrevoets, veel betekent voor de club. Maar in de knel komt de reddingsbrigade niet, zegt secretaris Paul Kouijzer. De start van het kreeftenseizoen is zo’n beetje hét moment dat de redders er weer met grote regelmaat met de motorboot op uit trekken. Lees verder. (bron: PZC)

9 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, PZC, Jan B, Jan Berrevoets, Paul Kouijzer, Reddingsboot, Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, Zierikzee

Zwemdiploma behaald? Blijf zwemmen!

Vanuit de Reddingsbrigade wordt het advies gegeven om kinderen bezig te laten blijven met een vorm van zwemmen na het behalen van het reguliere zwemdiploma. Feit is dat als er een langere periode niets wordt gedaan op het gebied van zwemmen de geoefendheid en daarmee de zwemtechniek, conditie c.q. uithoudingsvermogen hard achteruit gaan. Dit levert voor het kind weer gevaar op als men weer met water in aanraking komt. Zoals bij zwemfeestjes, vakantie, vrij zwemmen en aan de kust. Er is dan vaak minder toezicht omdat er wordt verwacht dat een zwemdiploma voldoende is om veilig te blijven. Iedere vrijdagavond wordt er vanaf 19:00 uur les in het reddingszwemmen gegeven in het zwembad te Zierikzee. De leeftijd van het ledenbestand is divers, waarbij opvalt dat het gros van de leden jeugdleden zijn. Het is mogelijk om lid te worden van de reddingsbrigade als men minimaal in het bezit is van zwemdiploma A. Bij de jongste kinderen wordt er met name aandacht besteedt aan de basis van het zwemmen. Deze diploma’s herhalen gedeeltelijk de al geoefende technieken en borduren eigenlijk voort op het zwem ABC. Vervolgens wordt er gezwommen voor zwemdiploma’s welke worden uitgegeven en geëxamineerd door de overkoepelende bond Reddingsbrigades Nederland. Kinderen leren hier stapje voor stapje om eerst zich zelf te redden om vervolgens na verloop van tijd in staat te zijn een ander te redden. Als de leden ouder worden is het ook mogelijk om het geleerde in de praktijk te brengen door mee te draaien tijdens bewakingen bij waterevenementen en op het strand. Naast zwemles wordt er ieder jaar een cursus EHBO gegeven in samenwerking met Safety Care Opleidingen. Tevens wordt er naar behoefte gekeken naar mogelijkheden voor de hogere bondsdiploma’s en coaching met betrekking tot varend redden. Voor volwassen personen die niet zo veel hebben met reddingszwemmen maar wel baantjes willen trekken is dit ook mogelijk op vrijdag avond tussen 19:00 uur en 21:00 uur. Wordt lid en zwem mee in de speciaal vrijgehouden baan in het zwembad om zo te werken aan de conditie door baantjes te trekken. In het zwembad liggen flyers met een waardecoupon om twee keer gratis mee te zwemmen. Het lidmaatschap kost per jaar: € 52,50. Voor meer informatie over de reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland kunt u terecht op:

www.rbzd.nl of u kunt mailen naar: info@rbzd.nl. Uiteraard is iedereen welkom in het zwembad van Zierikzee aan de Lange Blokweg op vrijdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. (Bron: Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland / foto: Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland))

19 oktober 2016
zierikzee
nieuws 2016 oktober, Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, sportcentrum Sportblok, Zierikzee, zwembad, zwemdiploma, zwemmen

Veiligheidsregio bereid om eventueel reddingsvloot over te nemen

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is bereid de drie Zeeuwse onderdelen van de Nationale Reddingsvloot over te nemen, mocht de minister besluiten de vloot over te hevelen naar de regio’s. In Zeeland hebben de Van Dixhoorn Brigade in Middelburg, de Goese Reddingsbrigade en de Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland een vaartuig dat specifiek geschikt is om in ondergelopen gebied te varen en mensen te evacueren. In heel Nederland zijn dat er negentig. Er staan duizend speciaal opgeleide en geoefende vrijwilligers van Reddingsbrigade Nederland paraat om 365 dagen per jaar, 24 uur per dag binnen een uur na alarmering te kunnen uitrukken als zich een ramp ergens in Nederland dreigt of gebeurt. Lees verder. (bron: PZC)
18 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, PZC, Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, reddingsvloot, Zierikzee

Zwemmen voor beter onderwijs in Kenia

Het is bijzonder. Het is spannend. Maar bovenal zinvol. Floortje van der Spek uit Dreischor en Destiny Bul uit Zierikzee gaan in juli als ‘werelddocent’ van Edukans twee weken aan de slag in Kenia. Vrijdagavond houdt de Reddingsbrigade Zierikzee in Laco een sponsorzwemactie voor dat goede doel. Geen scholen bouwen of ander voor hen onbekend werk, maar inhoudelijk aan de slag met collega’s daar om het onderwijs op te krikken. Door te praten en samen te werken aan een aantal onderwijsthema’s zoals bijvoorbeeld adaptief onderwijs (aangepast aan verschillen in onderwijsbehoeften van kinderen) en coöperatieve werkvormen, licht Floortje toe. Lees verder. (bron: PZC / foto: Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland)

8 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, PZC, Destiny Bul, Edukans, Floortje van der Spek, Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland