Toch nog geld voor begeleiding leerproblemen en hoogbegaafdheid op scholen Schouwen-Duiveland

Scholen op Schouwen-Duiveland die dit jaar te laat waren met hun subsidieaanvraag voor begeleiding van leerlingen met problemen, kunnen alsnog rekenen op steun van de gemeente. Burgemeester en wethouders zijn bereid om in 2018 in één keer het gevraagde bedrag over twee jaar uit te keren. Vier afzonderlijke basisscholen en de koepels Obase (openbaar), Radar (christelijke) en Prisma (katholiek) grepen dit jaar naast de subsidiepot. Ze hadden te laat door dat de regels zijn veranderd en een aanvraag voor financiële ondersteuning van de schoolbegeleidingsdienst tegenwoordig vooraf moet worden aangevraagd. Voorheen mocht dat aan het eind van ieder schooljaar. Lees verder. (bron: PZC)

19 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, PZC, Obase, Prisma, Radar

Radar neemt afscheid van Kees van Damme

Het protestants-christelijk basisonderwijs op Schouwen-Duiveland neemt op donderdag 2 november afscheid van haar directeur Kees van Damme.  Dat gebeurt met een bijeenkomst in de Nieuwe kerk van Zierikzee. Zijn opvolger was al bekend: Clemens Pronk. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

9 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, WereldRegio, Clemens Pronk, Kees van Damme, Nieuwe Kerk, Radar, Zierikzee

Clustering basisscholen Schouwen-Duiveland vanaf 2023

Het was ver na middernacht. Dik vier uur had de raadscommissie donderdag al gesproken over een waslijst aan beduidend minder ingrijpende voorstellen. En wellicht zonder het zich goed en wel te beseffen, werd aan de staart van die marathonzitting in een stief kwartiertje geschiedenis geschreven. De commissie schaarde zich unaniem achter een ingrijpende herverdeling van het onderwijsveld op Schouwen-Duiveland. Kleine basisscholen moeten in de nabije toekomst sluiten en samen verder in een meer centraal gelegen nieuw gebouw. Het bijzondere daarin is, dat de schotten tussen het openbaar en christelijk onderwijs worden weggetrokken. Waar nodig en mogelijk komen er brede scholen, inclusief kinderopvang. Met die strategie wil het gemeentebestuur de bevolkingskrimp het hoofd bieden en de kwaliteit van het basisonderwijs bewaken. Lees verder. (bron: PZC)

6 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, basischolen, Corina van Vliet, Jacqueline van Burg, Marleen van Kooten, Obase, Onderwijs, Pontes Pieter Zeeman, Radar, Wim Dorst

‘Passion’ door straten van Zierikzee

Honderden leerlingen van de protestants-christelijke basisscholen van Radar gaan donderdag 13 april (Witte donderdag) hun eigen versie van de ‘Passion’ spelen in Zierikzee. Het idee ontstond eerder dit jaar binnen de school. Volgens Debora de Bruijne van Radar wordt er achter de schermen hard gewerkt om het project van de grond te krijgen. Radar telt zes scholen op het eiland. Leerlingen gaan op de 13e april op school aan de slag met het paasthema. ’s Avonds verzamelen ze zich in kerken in Zierikzee, waarna ze tegelijkertijd vanuit allerlei richtingen richting het kerkplein van de Nieuwe kerk zullen lopen. Belangstellenden mogen zich aansluiten. Volgens Debora de Bruijne krijgen de kinderen een spiegelverhaal. Ze zullen een verhaal verbeelden, dat de essentie van Pasen (de wederopstanding na de kruisiging op Goede Vrijdag). Anders dan bekend van televisie zullen de kinderen dus niet met een kruis door de stad gaan. ,,Maar natuurlijk komt het Paasverhaal wel ter sprake bij de kinderen.” Radar telt 550 kinderen. Samen met de ouders zullen zij 13 april dus een imposant project van de grond tillen. Nog niet alles is rond, maar binnen Radar is de verwachting dat het zeker door zal gaan. Ook wordt er aan passende muziek gewerkt. (bron: WereldRegio)

10 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, WereldRegio, Debora de Bruijne, Kerkplein, leerlingen, Nieuwe Kerk, Paasverhaal, Pasen, Passion, Radar, school, Zierikzee