‘Elkaar zien, spreken én feestvieren’

“Ik vond eigenlijk, dat als je van school gaat, dat je wat schoolomgeving betreft in een soort gat valt. Je hebt natuurlijk wel je vrienden, maar je ‘schuift weg.’ Je schoolperiode is afgesloten, de deur is dicht en veel mensen bevinden zich elders in Nederland.” Henning van den Akker deed in 1991 eindexamen havo aan Pieter Zeeman en bleef altijd bevriend met Hester Broer – Jänsch en Martijn Schimmer. Rond 1995 hadden ze het voor het eerst al erover om een reünie te organiseren, kleinschalig: van eind jaren ’80 tot 1995. Henning: “Je merkt op een gegeven moment dat de ‘Zeelandconnectie’ weer een rol speelt en het is mooi om mensen daadwerkelijk te verbinden. De afgelopen maanden deden we nu en dan een rondje Zierikzee en allerlei contacten werden weer gelegd. Het merendeel van de mensen die we spraken was blij verrast, slechts een enkeling had helemaal geen zin in een reünie. Zo werd een sluimerend gevoel wakker. Het is natuurlijk een mooie kans om contact te hebben met je oude school en je achterban.” Vorig jaar mei werd het idee wat concreter en bedachten de organisatoren dat er nu echt een jubileum aankwam. Op 1 augustus 1968 trad namelijk de Mammoetwet in werking en ging het toenmalige Professor Zeemanlyceum samen met de ulo op in de rijksscholengemeenschap Professor Zeeman, met destijds 411 leerlingen. Tijd om het vijftigjarig bestaan te vieren dus. En eigenlijk misschien zelfs wel het 150-jarig bestaan: de gemeentelijke hbs werd namelijk opgericht in 1869. Vanaf 1304 was er overigens al een ‘Latijnse school’ in Zierikzee. Henning van den Akker: “Nu gaan we het doen, bedachten we en met rector Peter van der Gaag en docente Suzanne Roojers besloten we een reünie te organiseren voor alle jaren én alle soorten onderwijs, dus ook het vmbo. Het wordt dus een heel brede reünie. Mensen reageren zó enthousiast. het is leuk om te zien hoe mensen weer contact met elkaar hebben. Het is heel inspirerend om te zien wat iedereen is gaan doen: van heel creatief tot heel zakelijk en alles daar tussenin. Elkaar zien, spreken en feestvieren, daar gaat het om. Het wordt nu een heel grote organisatie en die willen we heel transparant houden, vandaar dat we ook een stichting hebben opgericht: de Stichting BOLUS. De afkorting staat voor Belangen Oud-Leerlingen Uit Schouwen-Duiveland. De stichting is bedoeld om de reünie te organiseren en mogelijk meer activiteiten in de toekomst. Maar ook als platform voor oud-leerlingen, om elkaar te kunnen vinden. Verder wil de stichting oud-leerlingen, ondernemingen, bedrijven en instellingen verbinden, om zo uitstromende leerlingen een netwerk of ondersteuning te bieden voor stages, studie of een baan. Een prijs voor bijzonder talent is ook een plan. Meer hierover staat op www.professorzeeman.nl/stichtingbolus.” Nu al wordt er uitgebreid informatie uitgewisseld via de Facebookpagina www.facebook.com/groups/pieterzeeman met inmiddels bijna 3000 leden. Foto’s, anekdotes, hernieuwde contacten: er ontstaat een heel netwerk. Tijdens de reünie is er ook tijd en gelegenheid om foto’s en andere herinneringen te delen.

Op zaterdag 2 juni 2018, tussen 10.00 uur en 17.00 uur, wordt voor oud-leerlingen, -leerkrachten en -medewerkers van Pieter Zeeman én de voorlopers daarvan, dus ook het beroepsonderwijs, een reünie gehouden in en om de school. Het wordt een volle dag feest, met eten, drinken, verrassingen, lessen ‘als vanouds,’ klassenfoto’s, live-muziek en actieve spellen. Info en kaarten: www.professorzeeman.nl. Boven: Martijn Schimmer, Peter van der Gaag, Henning van den Akker. (bron: ons Eiland / foto: Anneke Flikweert)

1 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, Ons Eiland, Anneke Flikweert, Henning van den Akker, Hester Broer-Jänsch, Martijn Schimmer, Peter van der Gaag, Pontes Pieter Zeeman, Professor Zeemanlyceum, Rijksscholengemeenschap Professor Zeeman, stichting Bolus, Suzanne Roojers, Ulo

Drugsonderzoek politie op Pieter Zeeman

Nadat twee leerlingen op het schoolplein betrapt zijn op het roken van softdrugs is de politie op verzoek van Pieter Zeeman gestart met een onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat zo’n tien leerlingen zich er schuldig aanmaken. Ook zou er gehandeld worden. Rector Peter van der Gaag hanteert een zero tolerance. Volgens zijn zeggen ,,omdat we een veilige school moeten en willen zijn én we een zorgplicht naar alle leerlingen hebben.” Van der Gaag noemt de school een afspiegeling van de samenleving en in die zin is hij niet geschrokken. ,,Maar we willen het hier niet hebben. Het treft kwetsbare leerlingen, soms uit het eerste en twee jaar.” De politie onderzoekt nu de ernst en omvang en als alles boven water is volgen er ,,forse maatregelen” tegen de gebruikers. Wat die zijn wil Van der Gaag nog niet zeggen. Hij denkt in deze fase niet aan het wegsturen van de leerlingen. De school heeft ook de gemeente, de SMWO en Indigo (verslaving) ingeschakeld. In de lessen wordt er extra aandacht besteed en alle ouders (en leerlingen) zijn in een korte brief op de hoogte gebracht van het politie-onderzoek. ,,We zijn als samenleving verantwoordelijk, dus mensen die ons informatie kunnen geven, horen we graag,” aldus de rector. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

15 februari 2018
zierikzee
nieuws 2018 februari, WereldRegio, drugs, Peter van der Gaag, Pontes Pieter Zeeman

Nieuwe rector ziet gouden toekomst voor Pieter Zeeman

Scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman is begonnen aan zijn derde rector in goed drie jaar tijd. Maar het feit dát de scholengroep de vestiging in Zierikzee nog steeds een eigen rector waard acht, zegt volgens Peter van der Gaag veel over de toekomst die de directie ziet in het voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland. De 52-jarige Van der Gaag heeft zijn eerste week in Zierikzee er opzitten. Hij volgt Marcel de Looff op, die na een dienstbestek van één jaar vertrok in verband met een verschil van inzicht over veranderingen in het onderwijs en de organisatie van de school. De Looffs voorganger Sjef Lommen hield het zes jaar vol in Zierikzee. Lees verder. (Bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

2 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Marcel de Looff, Peter van der Gaag, Pontes Pieter Zeeman, Rector, Sjef Lommen, Zierikzee