Geen extra losruimte bij winkels rond Schuithaven in Zierikzee

Ondanks het verzoek van één van de winkeliers komt er geen extra losruimte voor vrachtwagens op of bij de Schuithaven in Zierikzee.   Op dit pleintje is een losvak met daarnaast een invalidenparkeerplaats.  Een winkelier klaagt dat vrachtwagens hier soms dubbel geparkeerd staan, waardoor haar winkel aan het oog wordt onttrokken. De ondernemer vraagt om een extra losplaats. In zijn advies aan burgemeester en wethouders meldt  de verkeersambtenaar dat dubbel parkeren alleen incidenteel voorkomt en dat andere  winkeliers geen klachten hebben.  Desalniettemin is onderzocht of er een extra losruimte kan worden gemaakt op de hoek van Hoge Molenstraat en Baden Powellweg. Door dit parkeerterrein anders in te richten, zou een vak van 24 meter lengte en 2,50 meter breedte kunnen worden gemaakt. Lees verder. (bron: PZC)

18 januari 2018
zierikzee
nieuws 2018 januari, PZC, Baden Powellweg, Hoge Molenstraat, Parkeren, Schuithaven

Ondernemers dreigen vrij parkeren te verspelen

Als ondernemers (en personeel) hun auto’s blijven parkeren op de Mosselboomgaard, overweegt de gemeente eind deze week een eind te maken aan deze tijdelijk gratis parkeervoorziening. De Mosselboomgaard in Zierikzee is gratis om het winkelend publiek tegemoet te komen omdat de Mol tijdelijk is opgebroken. Maar het blijken nu vooral ook de ondernemers en hun medewerkers te zijn, die er de auto neerzetten. En dan schiet de geste van de gemeente haar doel voorbij. Het bestuur van de ondernemersclub InZzee roept vandaag de ondernemers op de wagen elders te parkeren. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

6 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, InZzee, Mol, Mosselboomgaard, Ondernemers, Ondernemersvereniging, Parkeren

Alleen nog parkeren tussen Nieuwe Kerk en Dikke Toren

Het zeven maanden oude parkeerverbod voor het terrein bij de Nieuwe Kerk in Zierikzee wordt aangepast. Burgemeester en wethouders zijn tot een compromis gekomen met de beheerstichting. Nog dit jaar wordt er tussen de Nieuwe Kerk en de Dikke Toren een parkeerstrook aangelegd voor twaalf tot dertien auto’s. Bij evenementen en andere speciale gelegenheden mag op vertoon van een ontheffing of vergunning uitsluitend nog in die vakken worden geparkeerd.  Nu gebeurt het nog regelmatig dat auto’s rondom de kerk staan. Dat zorgt voor een onveilige situatie in combinatie met wandelaars. Zodra de parkeerstrook is aangebracht, zal streng wordt toegezien op naleving van de maatregel, aldus gemeentewoordvoerder Toon Wandel. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

5 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Nieuwe Kerk, Parkeren, Sint Lievensmonstertoren, Toon Wandel

Parkeerborden in verschillende talen op Schouwen-Duiveland

Meertalige borden moeten de toerist op Schouwen-Duiveland  laten zien waar hij zijn auto mag parkeren. De gemeenteraad ging donderdag akkoord met dit plan van Alert!. Raadslid Jos Hoeijmakers: ,,Toeristen bedoelen het goed, maar ze snappen het gewoon niet. Ze weten niet waar ze mogen parkeren.”  Hoeijmakers reageert met zijn voorstel op klachten van Zierikzeese binnenstadbewoners die vaak een Duitse of Belgische auto aantreffen op ‘hun’ parkeerplek. ,,Ik dacht dat Alert! juist minder verkeersborden wilde,” reageerde PvdA-fractievoorzitter Petri d’Anjou ,,Misschien is het beter om een pictogram te verzinnen dat iedereen meteen snapt.” Leendert de Bruine (SGP): ,,Er hoeven van ons geen borden meer bij. We willen juist auto’s uit de binnenstad “verwijderen.” Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

29 september 2017
zierikzee
nieuws 2017 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Parkeren, Zierikzee

Weinig belangstelling voor informatieavond parkeren

De eerste informatieavond over nieuw parkeerbeleid heeft maandagavond net tien mensen getrokken. In het gemeentehuis zijn ze bijgepraat over de plannen. Zo overweegt de gemeente het invoeren van parkeervergunningen in de wijk Malta. Maar vanuit die wijk was de belangstelling ook minimaal. Deze week kunnen mensen ook nog in Renesse en Haamstede terecht. Volgende week is een tweede bijeenkomst in Zierikzee. Meer informatie daarover staat te lezen op de website van de gemeente www.schouwen-duiveland.nl. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

19 april 2017
zierikzee
nieuws 2017 april, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, gemeentehuis, Infotmatieavond, Parkeren, vergunning, Zierikzee

Inwoners Malta hebben straks parkeervergunning nodig

Een van de aanbevelingen in de nieuwe parkeervisie is het invoeren van parkeervergunningen in de Zierikzeese wijk Malta. Tot nu toe hadden alleen centrumbewoners een vergunning nodig.  Op het nieuwe parkeerbeleid is nog inspraak mogelijk. Pas eind juni neemt de gemeenteraad een besluit. Maar verkeerswethouder Jacqueline van Burg acht de kans reëel dat de Maltezen straks een vergunning nodig hebben. Lees verder. (bron: PZC / foto Zierikzee-Monumentenstad.nl)

25 januari 2017
zierikzee
nieuws 2017 januari, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Malta, Parkeerverunning, Parkeervignet, Parkeren, Zierkzee

Parkeerverbod aan de Basterstraat in Zierikzee

Aan de oostkant van de Basterstraat in Zierikzee mag niet meer worden geparkeerd. Sinds de Mosselboomgaard opnieuw is ingericht, zijn er parkeervakken aan de westkant van de Basterstraat.  Daardoor blijft er 6 meter over voor de rijbaan. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

20 januari 2017
zierikzee
nieuws 2017 januari, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Basterstraat, Mosselboomgaard, Parkeren, Zierikzee

Parkeerterrein Campus Cultura aangepast

Parkeren voor de bibliotheek en de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee, wordt vanaf komende week iets makkelijker. Het terrein voor de hoofdingang wordt aangepast, zodat auto’s straks kunnen rondrijden. Nu zijn bestuurders nog gedwongen achteruit te rijden en te keren, wat soms voor problemen zorgt. Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid, zij het mondjesmaat. Op de kop van het terrein komen drie extra parkeervakken. Daarvan worden er twee gereserveerd voor invaliden. Onder bezoekers van de bibliotheek en ouders wordt regelmatig geklaagd over de krapte op het terrein bij de scholengemeenschap. Dat leidde tot voor kort tot auto’s in de bermen of langs de toegangsweg van de school. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

26 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Bibliotheek Oosterschelde, Campus Cultura, Parkeren, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee

Geen truckparking in Zierikzee

Burgemeester en wethouders zien het niet zitten om een truckparking aan te leggen in Zierikzee. De gemeenteraad had hier wel om gevraagd. Maar een eerste studie wijst volgens B en W uit dat er nauwelijks vraag naar is en er geen geld voor gereserveerd is. De gemeenteraad is hierover met een raadsbrief geïnformeerd. (bron: WereldRegio)

26 oktober 2016
zierikzee
nieuws 2016 oktober, WereldRegio, Gemeente Schouwen-Duiveland, Parkeren, parking, truck, Zierikzee

‘Toerist weet niet waar hij mag parkeren

“Zes, misschien wel zeven op de tien toeristen weten niet waar ze in Zierikzee mogen parkeren.” Dat zei CDA-raadslid Jan Bij de Vaate deze week in de raadscommissie Openbare Ruimte. “Het is op de borden niet duidelijk genoeg aan gegeven.” Er waren meer klachten over onduidelijkheid. Dat gold voor PvdA, VVD en de SP, die vonden dat 73 pagina’s met overwegingen en voorstellen wellicht iets te veel van het goede zijn voor inwoners en ondernemers om er een mening over de formuleren. De partijen pleitten daarom voor een publieksvriendelijke versie van het ‘Bespreekdocument Parkeerbeleid Schouwen-Duiveland 2016’. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
8 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, CDA, Commissie Openbare Ruimte, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jan Bij de Vaate, Parkeren, Zierikzee