Voordeel van vijf ton terug naar de burger

De onroerendzaakbelasting kan met vijf ton verlaagd worden. Het CDA heeft dit donderdag voor elkaar gekregen tijdens het begrotingsdebat. De gemeente heeft een structureel voordeel van ruim negen ton op de afvalstoffenheffing. Van dat voordeel willen burgemeester en wethouders twee ton uitkeren aan de burgers. Maar dat ging het CDA niet ver genoeg. Wat deze partij betreft kan er nog wel vijf ton naar de burger door het verlagen van de onroerendzaakbelasting. Wat er dan aan voordeel overblijft kan gebruikt worden voor investeringen, waaronder het huisvestingsplan voor het basisonderwijs. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

10 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalstoffenheffing, Onroerend zaakbelasting

CDA Schouwen-Duiveland vraagt aandacht voor vrijwilligers en ozb

Het CDA wil dat inwoners meer profiteren van de goedkopere afvalverwerking en ook dat er meer waardering komt voor vrijwilligers. Volgens de christendemocraten heeft het Schouws gemeentebestuur de belasting verhoogd en moet dit worden teruggedraaid. De gemeente behaalt  volgend jaar immers een miljoen voordeel bij de afvalwerking, terwijl de lasten voor de inwoner gelijk blijven.  Twee ton van dat miljoen vloeit terug naar de inwoners. ,,Het CDA kiest voor meer transparantie. We komen met een wijzigingsvoorstel waarin de onroerend zaakbelasting met niet meer dan de inflatiecorrectie stijgt”, staat in hun algemene beschouwingen. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

2 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Afvalverwerking, Algemene beschouwingen, CDA, Onroerend zaakbelasting, vrijwilligers

Twee ton korting op OZB Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland is financieel gezond. Daarom is in de begroting voor 2018 en volgende jaren ruimte voor een korting op de Onroerend Zaakbelasting.  Het nieuwe afvalbeleid, waarmee 1 januari wordt begonnen, levert de gemeente een jaarlijks voordeel van één miljoen euro op. Twee ton daarvan geeft het gemeentebestuur – eveneens jaarlijks – terug aan de inwoners in de vorm van een korting op de OZB. Hoe dat precies wordt teruggegeven, wordt pas in december duidelijk. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

5 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalbeleid, begroting, Gemeente Schouwen-Duiveland, korting, Onroerend zaakbelasting

Zwaarste lasten op Schouwse schouders

Inwoners van Schouwen-Duiveland blijken dit jaar van alle Zeeuwen de zwaarste woonlasten op hun schouders te hebben. Een gemiddeld gezin van drie personen betaalt hier 836 euro per jaar. Dat is 90 euro méér dan het Nederlandse gemiddelde en 200 euro meer dan in de goedkoopste Zeeuwse gemeente, Veere. De berekening is gemaakt door het onderzoeksinstituut COELO van de Rijksuniversiteit Groningen. Per gemeente is naar de onroerende zaakbelasting, naar de afvalstoffenheffing en naar de rioolheffing gekeken voor een gemiddeld gezin van drie personen. Die belastingen zijn bij elkaar opgeteld. Vlissingen komt in onze provincie op de tweede plaats. Voor eenpersoonshuishoudens staan Schouwen en Vlissingen ook bovenaan, maar dan andersom. Er zijn ook belastingen die gemeenten mogen heffen, maar die niet voor iedereen gelden, zoals hondenbelasting en toeristenbelasting. Toeristenbelasting is alleen in de Zeeuwse kustgemeenten hoger dan het landelijk gemiddelde. In Borsele betaalt niemand toeristenbelasting. De gemiddelde hondenbelasting in Nederland is 45,54 euro voor de eerste hond. Vrijwel overal in Zeeland betaal je meer voor je viervoeter. Met Vlissingen (88,23 euro per jaar voor de eerste hond) als koploper. Alleen Noord-Beveland (45 euro) en Goes (geen hondenbelasting) zijn goedkoper dan het Nederlandse gemiddelde. Wil je iets bij of op je huis bouwen, of een heel nieuw huis bouwen, betaal je op ieder gemeentehuis voor een zogenoemde omgevingsvergunning. Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken heeft het COELO de kosten uitgerekend voor zo’n vergunning voor een dakkapel ter waarde van 10.000 euro, een aanbouw aan een bestaande woning van 45.000 euro en voor een nieuw huis van 140.000 euro. Een vergunning voor een nieuw huis is in Kapelle het duurst (4334 euro), iets duurder dan het landelijke gemiddelde. Kapelle is met 1393 euro ook de duurste als het gaat om een stuk aan je huis bouwen. Ook daarin is Kapelle als enige in Zeeland prijziger dan landelijk. Niet als het gaat om dakkapellen. Dan is de gemeente Noord-Beveland het duurst van allemaal in Zeeland: 370 euro. Verbouwingen (aanbouwen en dakkapellen) zijn in Reimerswaal qua vergunning het goedkoopste van heel Zeeland. (bron: Omroep Zeeland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

10 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalstoffenheffing, belasting, COELO, Dakkapel, Gemeente Schouwen-Duiveland, gemeentehuis, Hondenbelasting, Lasten, Omgevingsvergunning, Onroerend zaakbelasting, rioolheffing, Toeristenbelasting, Verbouwing, Zierikzee, zwaarste