Woest om woekerende distels

Woest is agrariër Erik Hanse uit Zierikzee. Al zes jaar lang strijdt hij tegen oprukkende distels die zich vanaf het Zierikzeese Businesspark en vanuit bermen over zijn akkers verspreiden. De gemeente houdt zich niet aan de distelverordening, stelt hij.  Volgens die verordening moeten beheerders hun terrein tot op dertig meter grenzend aan de buren distelvrij houden. Die distels zijn een waar drama. Ze spreiden zich onder de grond uit via hun wortels, maar ook via zaden: van die pluizen die je soms overal en nergens ziet vliegen. Grijp tijdig in, waarschuwt landbouworganisatie ZLTO op de eigen site. Lees verder. (bron: PZC)

28 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, PZC, agrariër, akkers, bermen, Businesspark, Distels, Erik Hanse, Gemeente Schouwen-Duiveland, landbouw, onkruid, Zierikzee, ZLTO

Gemeente zet nieuwe methode onkruidbestrijding in

De gemeente is gestart met een nieuwe manier van onkruidbestrijding. Op 31 maart van dit jaar is er een verbod op het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid op verharding (zoals trottoirs en bestratingen) van kracht geworden. Tot op heden werd gebruik gemaakt van chemische middelen voor onkruidbestrijding. Nu het verbod op chemische onkruidbestrijding definitief is gaat de gemeente, samen met haar hoofdaannemer Prop Beplantingswerken, de uitdaging aan om onkruid voortaan op duurzame wijze te bestrijden en tegelijkertijd het beeldkwaliteit van de buitenruimte in stand te houden. Dit vertaalt zich in een bestrijdingswijze die in eerste instantie de ontwikkeling en groei van onkruid voorkomt. Aan het begin van het groeiseizoen wordt met behulp van borstelmachines het onkruid verwijderd voordat het volledig kan ontkiemen. Ook worden de verhardingen regelmatig geveegd waardoor de voedingsbodem voor onkruid zoveel mogelijk wordt weggenomen. Tijdens het groeiseizoen zelf zal het onkruid op verhardingen met hete lucht machines worden bestreden. Met een temperatuur van 370 graden wordt over de verhardingen geblazen, waardoor het onkruid verwelkt en afsterft. Door onkruid niet langer met chemische middelen te bestrijden, blijven de straten en het grond- en oppervlaktewater schoon. Deze duurzame bestrijdingswijze is echter arbeidsintensiever dan de onkruidbestrijding met gebruik van chemische middelen. De geschatte kosten voor de nieuwe werkwijzen bedragen ruim €256.000 op jaarbasis. De kosten voor onkruidbestrijding met behulp van chemische middelen bedroegen jaarlijks € 65.000. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
11 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 mei, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, onkruid, Zierikzee

Schouwen heeft onkruid weer onder controle

De ‘vuulte’ op de Schouwen-Duivelandse trottoirs, paden en wegen is bijna weg. Dat komt omdat Prop Beplantingswerken extra mensen en extra machines heeft ingezet. De gemeente gaat daarom door met deze groenaannemer uit Hoogerheide. In juni en juli kreeg de gemeente honderden klachten over wild woekerend onkruid in de openbare ruimte. Reden hiervan was de omschakeling van gif naar hitte als bestrijdingsmiddel. Deze methode bleek meer werk te zijn dan was ingeschat. Lees verder. (bron: PZC – foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
10 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 augustus, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, onkruid, Zierikzee

Hoog onkruid in de straten ontsiert Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland ziet er de laatste weken minder verzorgd uit. Toeristische trekpleisters zijn ontsierd door paardebloemen, brandnetels en wild gras. Allerminst een visitekaartje. Een ‘overgangsprobleempje’, aldus wethouder Jacqueline van Burg. Sinds 31 maart mogen op verhard terrein geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. De gemeente heeft bovendien een nieuwe hoofdaannemer aangesteld voor het onderhoud van de openbare ruimte. Ook die overgang moet nog beklijven. VVD’er Dick Meulblok stelt voor alle huishoudens een onkruidborstel op steel te geven, zodat iedereen een handje kan bijsteken om het probleem te lijf te gaan en verder in de kiem te smoren. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
3 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, gemeente, Nobelpoort, onkruid, Zierikzee